43 ZÜHRUF

 • 43:1

  Ha. Mim.

 • 43:2

  Pe Cartea cea desluşită!

 • 43:3

  Noi am făcut-o un Coran arab! Poate veţi pricepe!

 • 43:4

  El este la Noi, măreţ şi înţelept, în Maica Scripturii.

 • 43:5

  Oare vă vom scuti de amintire pentru că sunteţi un popor necumpănit?

 • 43:6

  Câţi profeţi n-am trimis la cei dintâi!

 • 43:7

  Nici un profet nu a venit însă la ei, fără ca ei să nu-l batjocorească.

 • 43:8

  Noi am nimicit oameni mult mai de temut decât ei, însă pilda celor dintâi a trecut.

 • 43:9

  Dacă i-ai întreba: “Cine a creat cerurile şi pământul?” Ei îţi vor spune: “Puternicul, Ştiutorul le-a creat.”

 • 43:10

  El este Cel ce v-a făcut vouă pământul leagăn şi drumuri v-a tăiat pe el. Poate vă veţi lăsa călăuziţi!

 • 43:11

  El trimite din cer apă cu măsură şi cu ea Noi dăm viaţă ţinutului mort. Tot aşa veţi fi şi voi scoşi.

 • 43:12

  El este Cel ce a creat soiurile toate şi v-a făcut vouă corăbii şi dobitoace ca să mergeţi cu ele

 • 43:13

  şi să vă aşezaţi pe spatele lor. Amintiţi-vă, atunci, binefacerile Domnului vostru când vă aşezaţi pe ele şi spuneţi: “Mărire Celui ce ne-a supus nouă acestea, căci Noi nu le-am fi dovedit.

 • 43:14

  Da, către Domnul nostru noi ne întoarcem.”

 • 43:15

  Ei i-au făcut dintre robii Săi parte, căci omul este un nerecunoscător vădit.

 • 43:16

  Şi-ar fi luat El fiice dintre cei pe care i-a creat, iar vouă v-ar fi ales fii?

 • 43:17

  Dacă i se vesteşte vreunuia ceea ce El dă drept pildă pentru Milostivul, chipul i se umbreşte, i se înegreşte şi se sufocă:

 • 43:18

  “Aş! Cel ce creşte între odoare şi la luptă nu se iveşte?”

 • 43:19

  Ei îi fac pe îngerii care sunt robii lui Dumnezeu femei. Au fost ei martori la crearea lor? Mărturia lor se va scrie, iar ei vor fi întrebaţi.

 • 43:20

  Ei spun: “Dacă Milostivul ar fi vrut, noi nu ne-am fi închinat lor. Întru aceasta ei nu au nici o ştiinţă, ci numai presupun.

 • 43:21

  Le-am dat Noi vreo carte înaintea acesteia, iar ei sunt ţinătorii ei?

 • 43:22

  Ba nu! Ei spun: “Noi i-am aflat pe taţii noştri într-o adunare, iar noi după urmele lor ne călăuzim.”

 • 43:23

  Astfel, nu am trimis înaintea ta nici un predicator vreunei cetăţi fără ca îndestulaţii ei să nu-i spună: “Noi i-am aflat pe taţii noştri într-o adunare, iar noi pe urmele lor mergem.”

 • 43:24

  Spune: “Şi dacă vă aduc o călăuzire mai dreaptă decât cea pe care aţi aflat-o la taţii voştri?” Ei spun: “Noi nu credem în cea cu care ai fost trimis.”

 • 43:25

  Noi ne-am răzbunat pe ei. Vezi cum a fost sfârşitul hulitorilor!

 • 43:26

  Abraham spuse tatălui său şi poporului său: “Eu mă lepăd de cei cărora voi vă închinaţi,

 • 43:27

  însă nu de Cel ce m-a creat, căci El mă va călăuzi.”

 • 43:28

  El a rostit un cuvânt care să rămână la urmaşii săi. Poate se vor întoarce!

 • 43:29

  Eu le-am dăruit bucurii, lor şi taţilor lor, până ce au venit la ei Adevărul şi un trimis cu vorba limpede.

 • 43:30

  Când Adevărul le-a venit, ei spuseră: “Este o vrajă! Nu credem în ea!”

 • 43:31

  Ei vor mai spune: “Dacă acest Coran ar fi fost pogorât asupra unui mare bărbat din cele două cetăţi!...”

 • 43:32

  Oare ei sunt cei care împart milostivenia Domnului tău? Noi le-am împărţit traiul în Viaţa de Acum. Noi i-am ridicat pe unii deasupra celorlalţi cu câteva trepte ca unii să-i supună pe ceilalţi. Milostivenia Domnului tău este mai bună decât ceea ce ei adună.

 • 43:33

  Dacă oamenii nu ar fi să fie o singură adunare, Noi le-am fi făcut celor care Îl tăgăduiesc pe Milostivul case cu terase de argint şi cu scări pe care să urce.

 • 43:34

  Le-am fi făcut casele cu uşi şi paturi pe care să se întindă

 • 43:35

  şi cu podoabe. Toate acestea nu sunt însă decât bucurii vremelnice în Viaţa de Acum, iar Viaţa de Apoi, la Domnul tău, este a celor temători.

 • 43:36

  Celui ce se abate de la amintirea Milostivului, Noi îi vom da un diavol ca însoţitor.

 • 43:37

  Şi îi îndepărtează de drum, însă ei se socot bine călăuziţi

 • 43:38

  până ce vor zice, când vor veni la Noi: “Vai!, O, dacă între mine şi tine ar fi depărtarea dintre cele două Răsărituri!” Ce nenorocit însoţitor!

 • 43:39

  În Ziua aceea, el nu vă va mai fi de vreun folos, căci aţi fost nedrepţi, iar la osândă îi veţi fi părtaşi.

 • 43:40

  Şi tu? Îl vei face să audă pe cel surd? Îl vei călăuzi pe cel orb şi pe cel aflat în vădită rătăcire?

 • 43:41

  Chiar dacă te luăm pe tine, ne vom răzbuna pe ei

 • 43:42

  ori îţi vom arăta ceea ce le-am făgăduit, căci Noi suntem Puternici asupra lor.

 • 43:43

  Ţine ceea ce ţi s-a dezvăluit, căci Tu eşti pe o Cale Dreaptă.

 • 43:44

  Aceasta este o amintire, pentru tine şi pentru poporul tău, de care veţi fi întrebaţi.

 • 43:45

  Întreabă-i pe cei pe care i-am trimis înaintea ta. Am făcut Noi, afară de cel Milostiv, dumnezei cărora ei să se închine?

 • 43:46

  Noi l-am trimis pe Moise, cu semnele Noastre, la Faraon şi la sfetnicii săi. Moise le spuse: “Eu sunt trimisul Domnului lumilor.”

 • 43:47

  Când el le-a adus semnele Noastre, ei au râs de ele,

 • 43:48

  cu toate că nu le-am arătat nici un semn care să nu fie mai grozav decât cel dinainte. Noi i-am luat cu osânda. Poate se vor întoarce!

 • 43:49

  Ei îi spuseră: “O, tu vrăjitorule! Roagă-te Domnului tău pentru noi, în numele legământului pe care l-a făcut cu tine. Noi vom fi bine călăuziţi!”

 • 43:50

  Când îndepărtăm însă de la ei osânda, îşi calcă jurămintele.

 • 43:51

  Faraon şi-a chemat atunci poporul spunând: “O, popor al meu! Împărăţia Egiptului nu este a mea cu râurile ce îmi curg la picioare? Nu vedeţi, oare?

 • 43:52

  Nu sunt eu mai bun decât acest netrebnic care abia poate vorbi?

 • 43:53

  Dacă nu i se aruncă brăţări de aur ori dacă nu vin cu el îngerii însoţitori...”

 • 43:54

  El a făcut poporul uşuratic să-i dea ascultare. Ei erau un popor desfrânat!

 • 43:55

  Când ne-au înfuriat, Noi ne-am răzbunat pe ei înecându-i cu totul.

 • 43:56

  Noi i-am făcut apoi amintire şi pildă celorlalţi.

 • 43:57

  Şi când fiul Mariei, le-a fost dat drept pildă, ei s-au întors de la el,

 • 43:58

  spunând: “Dumnezeii noştri nu sunt mai buni decât el?” Ei nu ţi-au spus aceasta decât pentru ceartă, căci ei sunt un popor certăreţ.

 • 43:59

  El nu a fost decât un rob asupra căruia am pogorât harul Nostru, facându-l pildă fiilor lui Israel.

 • 43:60

  Dacă am fi vrut, v-am fi făcut pe unii dintre voi îngeri, urmaşi pe pământ!

 • 43:61

  Iisus este spre ştiinţa Ceasului. Nu vă îndoiţi, ci urmaţi-mă! Aceasta este o Cale Dreaptă!

 • 43:62

  Satan să nu vă îndepărteze de ea, căci el vă este vouă vrăjmaş făţiş.

 • 43:63

  Când Iisus a adus dovezile vădite spuse: “Eu am venit cu înţelepciunea ca să vă desluşesc pentru ce vă învrăjbeaţi. Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-mi ascultare!

 • 43:64

  Dumnezeu este Domnul meu şi Domnul vostru. Închinaţi-vă Lui! Aceasta este o Cale Dreaptă!”

 • 43:65

  Alianţele s-au certat între ele. Vai celor nedrepţi de osânda unei Zile dureroase!

 • 43:66

  Ei aşteaptă oare ca Ceasul să vină deodată asupra lor fără ca să simtă?

 • 43:67

  În Ziua aceea, pietenii vor deveni vrăjmaşi unii altora, afară de cei temători.

 • 43:68

  “O, robii Mei! Nu vă va fi teamă în Ziua aceea şi nu vă veţi mâhni!

 • 43:69

  Celor care cred în semnele Noastre şi sunt supuşi:

 • 43:70

  “Intraţi în Rai, voi şi soţiile voastre! Şi veţi fi înveseliţi!”

 • 43:71

  Printre ei vor umbla tipsii şi pocaluri cu tot ceea ce sufletele le poftesc şi ochii le desfată. Acolo voi veţi veşnici.

 • 43:72

  Acesta este Raiul ce vi s-a dat moştenire ca răsplată a ceea ce aţi făptuit! ce! Căci vor afla curând!”

 • 43:73

  Veţi avea fructe multe din care veţi mânca.

 • 43:74

  Nelegiuiţii vor avea osânda Gheenei pe veci,

 • 43:75

  şi nu le va fi curmată. Acolo vor fi deznădăjduiţi.

 • 43:76

  Noi nu am fost nedrepţi cu ei, ci ei au fost nedrepţi cu ei înşişi.

 • 43:77

  Ei vor striga: “O, Malik! Domnul tău să ne izbăvească!” Malik le va spune: “Veţi sta acolo pe vecie!”

 • 43:78

  Noi v-am adus Adevărul, însă cei mai mulţi urăsc Adevărul.

 • 43:79

  Au luat o hotărâre de nezdruncinat? Noi suntem Cei care luăm hotărârile de dezdruncinat!

 • 43:80

  Socot că Noi nu le auzim tainele şi spovedaniile? Ba da! Trimişii noştri aflaţi lângă ei scriu totul.

 • 43:81

  Spune: “Dacă Milostivul ar avea vreun fiu, aş fi cel dintâi ce lui m-aş închina.”

 • 43:82

  Mărire Domnului cerurilor şi al pământului, Domnul Tronului, deasupra a ceea ce ei înfăţişează!

 • 43:83

  Lasă-i să bârfească şi să se joace până ce vor întâlni Ziua ce le-a fost făgăduită.

 • 43:84

  El este Cel ce în cer este Dumnezeu, precum şi pe pământ este Dumnezeu. El este Înţeleptul, Ştiutorul.

 • 43:85

  Binecuvântat fie Cel ce are împărăţia cerurilor, a pământului şi ceea ce se află între ele. La El este ştiinţa Ceasului şi către El veţi fi întorşi.

 • 43:86

  Cei care cheamă în afara Lui, nu vor avea parte de milostivenie, ci numai cei care mărturisesc Adevărul şi ştiu.

 • 43:87

  Dacă îi întrebi cine i-a creat, vor spune: “Dumnezeu!” Cum se mai prefac!

 • 43:88

  Spusa lui este: “O, Domnul meu! Aceştia sunt un popor care nu crede!”

 • 43:89

  Întoarce-te de la ei şi spune: “Pace! Căci vor afla curând!”

Paylaş
Tweet'le