44 DUHAN

 • 44:1

  Ha. Mim.

 • 44:2

  Pe Cartea cea desluşită!

 • 44:3

  Noi am pogorât-o într-o noapte binecuvântată. Noi suntem Cei care predicăm!

 • 44:4

  În noaptea aceea, va fi lămurită fiece Poruncă înţeleaptă!

 • 44:5

  Cu Poruncă de la Noi, o vom trimite

 • 44:6

  ca milostivenie de la Domnul tău. El este Auzitorul, Ştiutorul.

 • 44:7

  El este Domnul cerurilor şi al pământului şi a ceea ce se află între ele. Dacă credeţi cu tărie!

 • 44:8

  Nu este dumnezeu afară de El. El dăruieşte viaţa. El dăruieşte moartea. El este Domnul vostru şi Domnul strămoşilor voştri dintâi.

 • 44:9

  Ei stau însă la îndoială, jucându-se.

 • 44:10

  Pândeşte Ziua când cerul va aduce un fum gros

 • 44:11

  care va învălui oamenii: aceasta este o osândă dureroasă

 • 44:12

  “Domnul nostru! Îndepărtează de la noi osânda, căci noi suntem credincioşi!”

 • 44:13

  Cum de au amintirea? Un profet cu vorba limpede a venit la ei.

 • 44:14

  Ei i-au întors însă spatele, spunând: “Este un însemnat, un îndrăcit!”

 • 44:15

  Vom îndepărta osânda puţin, însă voi vă veţi întoarce (la ce aţi fost).

 • 44:16

  În Ziua când îi vom zdrobi de tot, atunci ne vom răzbuna.

 • 44:17

  Înaintea lor, Noi am pus la încercare poporul lui Faraon şi a venit la ei un trimis cinstit.

 • 44:18

  “Aduceţi la mine pe robii lui Dumnezeu! Eu vă sunt vouă trimis vrednic de încredere!

 • 44:19

  Nu vă ridicaţi împotriva lui Dumnezeu! Eu vin la voi cu o împuternicire desluşită.

 • 44:20

  Eu caut izbăvire la Domnul meu şi Domnul vostru ca voi să nu mă ucideţi cu pietre.

 • 44:21

  Lăsaţi-mă singur, dacă nu aveţi încredere în mine.”

 • 44:22

  El îl chemă pe Domnul său: “Aceşti oameni sunt nelegiuiţi.”

 • 44:23

  “Pleacă cu robii Mei noaptea! Veţi fi urmăriţi...

 • 44:24

  Lasă marea să se despice! Ei vor fi o oştire înecată”

 • 44:25

  Câte grădini şi izvoare au părăsit,

 • 44:26

  şi semănături şi loc îmbelşugat,

 • 44:27

  şi plăceri în care se desfătau!

 • 44:28

  Aceasta, căci Noi am lăsat aceste bunuri moştenire unui alt popor.

 • 44:29

  N-au plâns după ei nici cerul, nici pământul şi nici nu au fost aşteptaţi.

 • 44:30

  Noi i-am mântuit pe fiii lui Israel de osânda umilitoare,

 • 44:31

  de Faraon care era trufaş peste măsură.

 • 44:32

  Noi cu ştiinţă i-am ales dintre lumi.

 • 44:33

  Le-am adus semne cu o dovadă vădită.

 • 44:34

  Aceşti oameni spuneau:

 • 44:35

  “Nu este decât moartea noastră dintâi, iar după aceea nu vom mai fi sculaţi.

 • 44:36

  Aduceţi-i pe taţii noştri, dacă spuneţi adevărul!”

 • 44:37

  Oare sunt ei mai buni decât poporul lui Tubba’ ori decât cei dinaintea lor pe care i-am nimicit fiindcă erau nelegiuiţi?

 • 44:38

  Noi nu am creat în joacă nici cerurile, nici pământul şi nici ceea ce se află între ele.

 • 44:39

  Noi le-am creat întru Adevăr, însă cei mai mulţi nu ştiu!

 • 44:40

  Ziua Cumpenei va fi sorocul adunării tuturor,

 • 44:41

  ziua când nimeni nu va putea oblădui pe nimeni şi când oamenii nu vor mai fi ajutaţi,

 • 44:42

  afară de cei pe care Dumnezeu îi va milui. El este Puternicul, Milostivul.

 • 44:43

  Copacul Zaqqum

 • 44:44

  este hrana păcătosului

 • 44:45

  ce îi va fierbe în pântece precum argintul topit,

 • 44:46

  precum apa clocotindă.

 • 44:47

  “Luaţi-l şi târâţi-l în fundul Iadului!

 • 44:48

  Turnaţi-i pe cap, ca osândă, apă clocotindă...”

 • 44:49

  “Gustă! Tu eşti puternicul, mărinimosul!?”

 • 44:50

  Aceasta este cea de care vă îndoiaţi!

 • 44:51

  Cei temători vor sta într-un loc tihnit,

 • 44:52

  în grădini, la izvoare.

 • 44:53

  Vor fi înveşmântaţi în mătase şi brocart şi aşezaţi faţă în faţă.

 • 44:54

  Noi le vom dărui drept soţii hurii cu ochii mari.

 • 44:55

  Acolo, vor cere în tihnă fructe de tot soiul.

 • 44:56

  Ei nu vor mai gusta moartea, după moartea lor dintâi, căci Dumnezeu i-a ferit de osânda Iadului.

 • 44:57

  Har Domnului tău! Aceasta este fericirea cea mare!

 • 44:58

  Noi l-am făcut lesne de înţeles în limba ta. Poate îşi vor aminti!

 • 44:59

  Pândeşte-i, căci şi ei te pândesc pe tine!

Paylaş
Tweet'le