50 KAF

 • 50:1

  Qaf. Pe Coranul cel slăvit!

 • 50:2

  Ba nu! Ei se miră că a venit la ei un predicator dintre ei. Cei tăgăduitori spun: “Este un lucru de mirare ca atunci

 • 50:3

  când vom muri şi vom fi ţărână, va mai fi o întoarcere de departe?”

 • 50:4

  Noi ştim ceea ce pământul înghite din ei, căci avem o Carte păstrătoare.

 • 50:5

  Ba nu! Ei socotesc Adevărul minciună când vine la ei şi sunt în încurcătură.

 • 50:6

  Oare nu văd deasupra lor cerul cum l-am zidit şi l-am împodobit şi nici o crăpătură nu are?

 • 50:7

  Pământul! Noi l-am întins şi am aruncat pe el munţii, am făcut să crească pe el fiece soi de bucurie aducător,

 • 50:8

  ca prevedere şi amintire pentru fiece rob care se căieşte.

 • 50:9

  Noi facem să cadă din cer o apă binecuvântată cu care facem să crească grădini şi grâne de secerat,

 • 50:10

  precum şi curmalii falnici cu ciorchini bine rânduiţi

 • 50:11

  ca înzestrare a robilor noştri. Noi dăm astfel viaţă unui ţinut mort. Şi aşa va fi şi Ieşirea!

 • 50:12

  Şi alţii înaintea lor au hulit: poporul lui Noe, oamenii din Ar-Rass, tamudiţii,

 • 50:13

  adiţii, Faraon, fraţii lui Lot,

 • 50:14

  oamenii din Al-Aika, poporul lui Tubba’. Toţi i-au hulit pe trimişi şi atunci ameninţarea Mea s-a împlinit.

 • 50:15

  Oare Noi am obosit la creaţia dintâi? Ba nu! Ei stau însă la îndoială asupra unei noi creaţii!

 • 50:16

  Noi am creat omul şi ştim ispitele la care-l împinge sufletul său, căci Noi suntem mai aproape de el decât vena gâtului său.

 • 50:17

  Când cei doi trimişi la întâlnire se aşează de-a dreapta şi de-a stânga Sa,

 • 50:18

  el nu va rosti nici un cuvânt fără ca un păzitor să nu fie gata!

 • 50:19

  Beţia morţii aduce Adevărul de la care tu te-ai îndepărtat!

 • 50:20

  Când se va sufla în trâmbiţă, aceasta va fi Ziua Ameninţării!

 • 50:21

  Fiece suflet va veni cu un îmbolditor şi cu un martor.

 • 50:22

  Tu ai fost în nepăsare faţă de aceasta, însă Noi ţi-am dat la o parte vălul şi privirea ta este pătrunzătoare astăzi!

 • 50:23

  Însoţitorul său va zice: “Ceea ce am este gata!”

 • 50:24

  Aruncaţi-l, amândoi, în Gheenă pe fiece tăgăduitor încăpăţânat,

 • 50:25

  potrivnic al binelui, călcător de lege şi neîncrezător.

 • 50:26

  Aruncaţi-l în osânda cea înfricoşătoare pe cel care-I alătură lui Dumnezeu un alt dumnezeu!

 • 50:27

  Însoţitorul său va spune: “Domnul nostru! Nu eu l-am ticăloşit, ci el era deja într-o rătăcire adâncă.”

 • 50:28

  Dumnezeu va spune: “Nu vă certaţi înaintea Mea! Eu v-am trimis înainte ameninţarea!

 • 50:29

  La Mine, cuvântul nu se schimbă. Eu nu sunt nedrept cu robii Mei.”

 • 50:30

  În Ziua când vom spune Gheenei: “Te-ai umplut?”, ea va spune: “Mai sunt încă?”

 • 50:31

  Grădina va fi adusă nu departe de cei temători

 • 50:32

  “Aceasta este ceea ce vi s-a făgăduit, vouă, fiecăruia ce se întoarce (către Dumnezeu) şi Îi păzeşte (poruncile),

 • 50:33

  şi se teme de Milostivul în Taina Sa şi vine cu inima plecată.

 • 50:34

  Intraţi în pace: “Aceasta este Ziua veşniciei.”

 • 50:35

  Ei vor avea acolo ceea ce vor şi la Noi vor avea mai mult.

 • 50:36

  Câte leaturi am nimicit înaintea lor? Şi erau mult mai de temut decât ei. Străbateţi ţinuturile! Este oare vreun adăpost?

 • 50:37

  Întru aceasta este o amintire pentru cel care are o inimă, pentru cel care îşi apleacă urechea, pentru cel care mărturiseşte.

 • 50:38

  Noi am creat în şase zile cerurile, pământul şi ceea ce se află între ele, iar osteneala nu Ne-a ajuns!

 • 50:39

  Rabdă ceea ce spun! Preamăreşte lauda Domnului tău înainte de ivirea soarelui şi înainte de asfinţit!

 • 50:40

  Preamăreşte lauda Sa în noapte şi după rugăciuni!

 • 50:41

  Ascultă!... În Ziua când Chemătorul va chema dintr-un loc apropiat,

 • 50:42

  în Ziua când vor auzi Strigătul întru Adevăr, aceea va fi Ziua Ieşirii!

 • 50:43

  Noi suntem Cei care dăruim viaţa şi Cei care dăruim moartea. Întru Noi este devenirea.

 • 50:44

  În Ziua când pământul se va despica deasupra lor, vom face lesne adunarea.

 • 50:45

  Noi ştim mai bine ceea ce spun. Tu nu eşti asupra lor un despot. Adu-i aminte de Coran celui ce se teme de ameninţarea Mea!

Paylaş
Tweet'le