51 ZARİYAT

 • 51:1

  Pe împrăştietoarele ce împrăştie!

 • 51:2

  Pe cărătoarele de povară!

 • 51:3

  Pe alergătoarele cu iuţeală!

 • 51:4

  Pe împărţitoarele de poruncă!

 • 51:5

  Ceea ce vi s-a făgăduit este adevărat.

 • 51:6

  Judecata de Apoi este fără tăgadă.

 • 51:7

  Pe cerul cu ale sale cărări!

 • 51:8

  Voi aveţi asupra lui păreri felurite,

 • 51:9

  şi îl întoarce pe dos cel care este întors.

 • 51:10

  Să fie ucişi bănuitorii,

 • 51:11

  ei, cei care sunt într-o prăpastie şi nu-şi dau seama!

 • 51:12

  Ei întreabă: “Când va veni Ziua Judecăţii?”

 • 51:13

  În Ziua când vor fi puşi la încercare în Foc:

 • 51:14

  “Gustaţi încercarea voastră! Aceasta este ceea ce voi cereaţi degrabă!”

 • 51:15

  Cei temători vor trăi în Grădini cu izvoare,

 • 51:16

  luând ceea ce Domnul lor le va dărui. Ei au fost înainte dintre făptuitorii de bine

 • 51:17

  ce dormeau noaptea puţin,

 • 51:18

  iar dis-de-dimineaţă cereau iertare.

 • 51:19

  Din averile lor aveau parte şi cerşetorul şi lipsitul!

 • 51:20

  Pe pământ sunt semne pentru cei care cred cu tărie.

 • 51:21

  Precum şi în voi înşivă. Nu le vedeţi, oare?

 • 51:22

  În cer este înzestrarea voastră şi ceea ce vi s-a făgăduit.

 • 51:23

  Pe Domnul cerului şi al pământului! Acesta este Adevărul precum faptul că vorbiţi.

 • 51:24

  A venit la tine spusa despre oaspeţii prea-cinstiţi ai lui Abraham?

 • 51:25

  Ei intrară la el spunându-i: “Pace!” Abraham spuse: “Pace! O, oameni necunoscuţi!”

 • 51:26

  El s-a dus apoi pe nesimţite la ai săi şi a adus un viţel gras.

 • 51:27

  L-a apropiat de ei, spunând: “Nu mâncaţi?”

 • 51:28

  Şi atunci îl prinse frica de ei. Aceştia spuseră: “Să nu-ţi fie frică! Şi îi vestiră un fecior însemnat.

 • 51:29

  Femeia sa înaintă văitându-se şi lovindu-se peste faţă. Ea spuse: “O bătrână stearpă?...”

 • 51:30

  Ei spuseră: “Domnul tău a spus astfel. El este Înţeleptul, Ştiutorul.

 • 51:31

  Abraham spuse: “O, voi trimişilor! Care este treaba voastră?”

 • 51:32

  Ei spuseră: “Noi am fost trimişi la un popor de nelegiuiţi

 • 51:33

  ca să trimitem asupra lui bolovani de lut

 • 51:34

  însemnaţi de Domnul tău pentru cei desfrânaţi.”

 • 51:35

  Noi i-am scos aşadar din cetate pe cei credincioşi şi

 • 51:36

  nu am aflat decât o casă de supuşi.

 • 51:37

  Am pus în ea un semn pentru cei care se tem de Osânda cea dureroasă,

 • 51:38

  precum în Moise când l-am trimis cu o împuternicire desluşită la Faraon

 • 51:39

  care s-a întors către suita sa spunând: “Este fie vrăjitor, fie îndrăcit!”

 • 51:40

  Noi i-am luat pe ei şi oştile lor şi i-am aruncat în mare, în vreme ce el se dojenea pe sine.

 • 51:41

  Aşa a fost şi cu adiţii când am trimis asupra lor vântul pustiilor

 • 51:42

  care nu a lăsat nimic peste care a trecut fără să nu-l facă fărâme.

 • 51:43

  Aşa a fost şi cu tamudiţii când li s-a spus: “Bucuraţi-vă o vreme!”

 • 51:44

  Ei n-au luat însă în seamă porunca Domnului lor, iar trăsnetul i-a luat pe când priveau.

 • 51:45

  Atunci nu s-au putut ţine pe picioare şi nici ajuta.

 • 51:46

  Aşa a fost şi cu poporul lui Noe: Era un popor de desfrânaţi.

 • 51:47

  Şi cerul? Noi l-am zidit cu trăinicie şi i-am dat apoi lărgime!

 • 51:48

  Şi pământul? Noi l-am aşternut şi ce buni întinzători am fost!

 • 51:49

  Din fiece lucru am creat o pereche. Poate vă veţi aminti!

 • 51:50

  Zoriţi către Dumnezeu! Eu de la El vă previn desluşit!

 • 51:51

  Nu puneţi lângă Dumnezeu alt dumnezeu! Eu de la El vă previn desluşit!

 • 51:52

  Aşa a fost întotdeauna. Nici un trimis n-a venit la cei dinaintea lor fără ca ei să nu-i fi spus: “Este fie vrăjitor, fie îndrăcit!”

 • 51:53

  Ei s-au sfătuit unii pe alţii asupra lui? Acesta este un popor de ticăloşi!

 • 51:54

  Întoarce-le spatele şi nu vei fi dojenit!

 • 51:55

  Adu-le aminte, căci amintirea le este credincioşilor de folos.

 • 51:56

  Eu nu i-am creat nici pe ginnii şi nici pe oamenii decât ca să Mi se închine.

 • 51:57

  Eu nu vreau nici un dar de la ei. Eu nu vreau să Mă ospăteze.

 • 51:58

  Dumnezeu este Împărţitorul de bunuri. El este Stăpânul de nezdruncinat al puterii.

 • 51:59

  Cei care s-au ticăloşit în păcate, precum păcatele semenilor lor, să nu o ceară degrabă (Judecata)!

 • 51:60

  Vai tăgăduitorilor pentru Ziua ce li s-a făgăduit!

Paylaş
Tweet'le