52 TUR

 • 52:1

  Pe Munte!

 • 52:2

  Pe Cartea scrisă

 • 52:3

  pe un pergament desfăşurat!

 • 52:4

  Pe Casa vizitată!

 • 52:5

  Pe bolta înălţată!

 • 52:6

  Pe marea umflată!

 • 52:7

  Osânda Domnului tău va cădea fără tăgadă

 • 52:8

  şi nimeni nu-i va putea sta în cale!

 • 52:9

  În Ziua când cerul va fi învârtejit,

 • 52:10

  şi munţii se vor pune în mişcare,

 • 52:11

  în Ziua aceea, vai celor care hulesc

 • 52:12

  şi celor care cu vorbe deşarte se joacă!

 • 52:13

  În Ziua aceea, vor fi îmbrânciţi în Focul Gheenei:

 • 52:14

  “Acesta este Focul pe care l-aţi socotit minciună!

 • 52:15

  Este o vrajă ori nu vedeţi nimic?

 • 52:16

  Ardeţi în el! De-l răbdaţi ori nu-l răbdaţi, totuna-i pentru voi. Sunteţi răsplătiţi pentru ceea ce aţi făptuit!”

 • 52:17

  Cei care se tem de Dumnezeu vor trăi în Grădini, în desfătare,

 • 52:18

  bucurându-se de ceea ce Domnul lor le-a dăruit. Domnul lor i-a ferit de osânda Iadului.

 • 52:19

  “Mâncaţi şi beţi în tihnă pentru ceea ce aţi făptuit,

 • 52:20

  întinşi pe paturi rânduite!” Noi le vom da de soţii hurii cu ochii mari.

 • 52:21

  Pe cei care cred şi a căror seminţie i-a urmat în credinţă, Noi îi vom aduna la un loc cu seminţia lor şi cu nimic nu le vom micşora faptele lor. Fiece suflet a ceea ce a agonisit este chezaş.

 • 52:22

  Noi le vom rostui fructele şi carnea ce poftesc.

 • 52:23

  Ei îşi vor trece unii altora pocale ce nu duc la vorbe deşarte, nici la învinuire de păcate.

 • 52:24

  Flăcăiandrii, ce vor umbla printre ei, în slujba lor, vor fi asemenea mărgăritarelor ascunse.

 • 52:25

  Ei se vor întoarce unii către alţii întrebându-se.

 • 52:26

  Vor spune: “Ne temeam mai înainte pentru ai noştri,

 • 52:27

  însă Dumnezeu ne-a oblăduit şi ne-a ferit de osânda vântului arzător.

 • 52:28

  Noi L-am chemat şi mai înainte, căci El este Blândul, Milostivul”

 • 52:29

  Aminteşte-ţi! Tu nu eşti, har Domnului tău, nici prezicător şi nici îndrăcit!

 • 52:30

  Ei vor spune: “Este un poet! Şi pentru el aşteptăm necazurile vremii!”

 • 52:31

  Spune: “Aşteptaţi! Eu sunt cu voi printre cei care aşteaptă!”

 • 52:32

  Oare visele lor le poruncesc aceasta ori sunt un popor de ticăloşi?

 • 52:33

  Vor spune: “El l-a născocit!” Nu!... Ei nu cred.

 • 52:34

  Să aducă o spusă asemenea lui, dacă spun adevărul!

 • 52:35

  Au fost creaţi din nimic ori sunt ei creatorii?

 • 52:36

  Au creat ei cerurile şi pământul? Nu!... Ei nu sunt convinşi!

 • 52:37

  Au ei comorile Domnului tău ori le pot stăpâni?

 • 52:38

  Au ei vreo scară de pe care să asculte? Să vină cel care a ascultat dintre ei cu o împuternicire desluşită!

 • 52:39

  Dumnezeu o fi având fiice, iar voi fii?

 • 52:40

  Le ceri tu vreo răsplată? Atunci ar fi împovăraţi de datorii!

 • 52:41

  Au ei Taina, aşa încât să o scrie?

 • 52:42

  Vor vreun vicleşug? Cei care au tăgăduit vor fi cei vicleniţi!

 • 52:43

  Au ei un dumnezeu afară de Dumnezeu? Mărire lui Dumnezeu. deasupra celor pe care I-i alătură!

 • 52:44

  Dacă văd o bucată de cer năruindu-se, ei vor spune: “Sunt numai nori vălătuciţi.”

 • 52:45

  Lasă-i până când vor întâlni Ziua în care vor fi trăsniţi,

 • 52:46

  Ziua în care vicleşugul lor nu le va mai sluji la nimic, Ziua în care nu vor mai fi ajutaţi.

 • 52:47

  Ticăloşii vor avea parte de o osândă înaintea acesteia, însă cei mai mulţi dintre ei nu vor şti nimic.

 • 52:48

  Rabdă pentru Judecata Domnului tău, căci tu eşti sub ochii Noştri. Preamăreşte-L cu laude pe Domnului tău când te scoli!

 • 52:49

  Preamăreşte-L noaptea şi la pălitul stelelor!

Paylaş
Tweet'le