54 KAMER

 • 54:1

  Dacă ei văd vreun semn, se întorc spunând: “Este o vrajă neîncetată!”

 • 54:2

  Ei hulesc şi-şi urmează poftele, însă fiece lucru este hotărât!

 • 54:3

  Le-a venit dintre veşti una înfricoşătoare

 • 54:4

  cu o înţelepciune pătrunzătoare. Prevenirile nu le sunt însă de folos!

 • 54:5

  Întoarce-le spatele! În Ziua când îi va chema Chemătorul la ceva fără seamăn,

 • 54:6

  vor ieşi din morminte, cu privirea smerită şi se vor grăbi către Chemător, asemenea lăcustelor răzleţite.

 • 54:7

  Tăgăduitorii vor spune atunci: “Aceasta este o Zi grea!”

 • 54:8

  Poporul lui Noe, înaintea lor, a hulit şi ei l-au socotit pe robul Nostru mincinos. Ei au spus: “Este un îndrăcit!” Şi astfel a fost alungat!

 • 54:9

  El l-a chemat pe Domnul său: “Sunt biruit! Ajută-mă!”

 • 54:10

  Atunci am deschis stăvilarele cerului dând drumul apelor vijelioase

 • 54:11

  şi am rupt izvoarele pământului, iar apele s-au contopit după o Poruncă dată.

 • 54:12

  L-am dus pe Noe pe o corabie din scânduri şi sfoară de curmal.

 • 54:13

  El a plutit sub ochii noştri ca răsplată de la Cel ce a fost tăgăduit.

 • 54:14

  Şi Noi l-am lăsat ca semn. Mai este cineva care îşi aminteşte?

 • 54:15

  Cum au fost osânda Mea şi prevenirile Mele!

 • 54:16

  Noi am făcut uşor Coranul întru amintire. Mai este cineva care îşi aminteşte?

 • 54:17

  Adiţii au hulit. Cum au fost osânda Mea şi prevenirile Mele!

 • 54:18

  Noi am dezlănţuit împotriva lor furtuna care urla într-o zi nefericită şi nesfârşită.

 • 54:19

  Acea furtună i-a smuls pe oameni de parcă ar fi fost trunchiuri găunoase de curmali.

 • 54:20

  Cum au fost osânda Mea şi prevenirile Mele!

 • 54:21

  Am făcut uşor Coranul întru amintire. “Mai este cineva care-şi aminteşte?

 • 54:22

  Tamudiţii au socotit prevenirile minciunii

 • 54:23

  şi au spus: “Să urmăm un om asemenea nouă? Atunci am fi în rătăcire şi nebunie.

 • 54:24

  Amintirea i-a fost aruncată când se afla printre noi? Nu! Atunci este un mincinos neruşinat!”

 • 54:25

  Mâine vor afla însă cine este mincinosul neruşinat.

 • 54:26

  Le vom trimite o cămilă ca ispită. Urmăreşte-i şi ai răbdare!

 • 54:27

  Dă-le de ştire că apa trebuie împărţită între ei şi că fiecare va bea la rândul său.

 • 54:28

  Ei îl chemă pe unul de-al lor care o luă şi o ologi.

 • 54:29

  Cum au fost osânda Mea şi prevenirile Mele!

 • 54:30

  Noi le-am trimis un singur Strigăt şi s-au făcut asemenea nuielelor uscate pe care le aruncă îngrăditorul.

 • 54:31

  Noi am făcut uşor Coranul întru amintire. Mai este cineva care să-şi amintească?

 • 54:32

  Poporul lui Lot a socotit prevenirile minciuni.

 • 54:33

  Noi am dezlănţuit o furtună de pietre împotriva lor, în afară de casa lui Lot pe care am mântuit-o în zori

 • 54:34

  ca o binefacere de la Noi, căci aşa îi răsplătim pe cei mulţumitori.

 • 54:35

  Noe îi prevenise de tăria Noastră, însă ei au trecut peste aceste preveniri ale sale.

 • 54:36

  Ei i-au vrut oaspeţii săi de la el, însă Noi le-am lovit ochii cu orbire. “Gustaţi osânda Mea şi prevenirile Mele!”

 • 54:37

  Mâine în zori o osândă hotărâtă îi aşteaptă!

 • 54:38

  “Gustaţi osânda Mea şi prevenirile Mele!”

 • 54:39

  Noi am făcut uşor Coranul întru amintire. Mai este cineva care să-şi amintească?

 • 54:40

  Prevenirile au ajuns şi la oamenii lui Faraon,

 • 54:41

  însă ei au socotit semnele Noastre minciuni. Atunci i-am luat cum ia un puternic, tare!

 • 54:42

  Tăgăduitorii voştri sunt mai buni decât aceia? Ori poate aveţi vreo mântuire în condici?

 • 54:43

  Ei vor spune: “Sântem o mulţime biruitoare!”

 • 54:44

  Această mulţime va fi înfrântă însă, iar ei vor întoarce spatele.

 • 54:45

  Va veni însă Ceasul când iarăşi se vor întâlni, ceasul cel prea dureros şi prea amarnic.

 • 54:46

  Nelegiuiţii sunt în rătăcire şi nebunie.

 • 54:47

  În Ziua când vor fi târâţi cu faţa în jos în Foc, li se va spune: “Gustaţi mângâierea Focului mistuitor!”

 • 54:48

  Noi am creat totul cu măsură.

 • 54:49

  Porunca Noastră este un singur cuvânt iute precum clipitul ochilor.

 • 54:50

  Noi i-am dat pierzaniei pe părtaşii voştri. Mai este cineva care să-şi amintească?

 • 54:51

  Orice lucru pe care îl fac este în condici,

 • 54:52

  fie mare, fie mic, acolo stă scris.

 • 54:53

  Cei care se tem de Dumnezeu vor trăi în Grădini cu râuri,

 • 54:54

  în lăcaşul Adevărului, la un Rege Puternic.

 • 54:55

  Milosul

Paylaş
Tweet'le