55 RAHMAN

 • 55:1

  a dat ştiinţa Coranului.

 • 55:2

  El a făcut omul

 • 55:3

  şi apoi i-a dat ştiinţa vorbirii.

 • 55:4

  Soarele şi luna le-a făcut cu socoteală.

 • 55:5

  Stelele şi copacii Lui i se închină.

 • 55:6

  Cerul l-a înălţat şi a statornicit cântarul.

 • 55:7

  Să nu umflaţi la cântar,

 • 55:8

  ci faceti cântărirea drept şi nu păgubiţi la cântar!.

 • 55:9

  El a hotărnicit făpturilor Sale pământul

 • 55:10

  El a hotărnicit făpturilor Sale pământul

 • 55:11

  pe care sunt roade, curmali cu ciorchini,

 • 55:12

  grâne cu ale lor paie şi ierburi miresmate.

 • 55:13

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:14

  Din lut a făcut omul precum ulcioarele,

 • 55:15

  iar ginii i-a făcut din pară de foc.

 • 55:16

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:17

  Domn al celor două Răsărituri, Domn al celor două Asfinţituri!

 • 55:18

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:19

  El a făcut cele două mări gata să se contopească,

 • 55:20

  însă a pus o stavilă între ele pe care nu o trec.

 • 55:21

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:22

  Din ele se scot mărgăritare şi mărgean.

 • 55:23

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:24

  Ale Lui sunt corăbiile ce pe mări se sumeţesc ca munţii.

 • 55:25

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:26

  Totul de pe pământ este pieritor, numai faţa Domnului tău

 • 55:27

  dăinuie în mărire şi în cinstire.

 • 55:28

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:29

  Cei din ceruri şi de pe pământ Lui îi cer ajutorul, iar El, în fiece zi, îşi arată puterea.

 • 55:30

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:31

  Curând ne vom îngriji de voi doi, poveri ce sunteţi!

 • 55:32

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:33

  O, adunări de ginni şi de oameni! De puteţi străpunge tăriile cerurilor şi ale pământului, străpungeţi-le! Nu le veţi putea însă străpunge decât dacă veţi avea împuternicire.

 • 55:34

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:35

  Vor fi trimise asupra voastră, a amândurora, jerbe de foc şi de aramă topită şi nu veţi fi oblăduiţi.

 • 55:36

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:37

  Când cerul se va despica, roşu ca un pergament scorojit...

 • 55:38

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:39

  În ziua aceea, nici om, nici ginn nu vor fi întrebaţi de păcatele lor.

 • 55:40

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:41

  Păcătoşii vor fi ştiuţi după semnele lor şi vor fi apucaţi de păr şi de picoare.

 • 55:42

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:43

  Aceasta este Gheena pe care nelegiuţii o socot minciună.

 • 55:44

  Ei vor rătăci între ea şi o apă clocotindă.

 • 55:45

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:46

  Două grădini vor fi dăruite celor temători de înălţimea Domnului lor...

 • 55:47

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:48

  ... cu ramuri în floare,...

 • 55:49

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:50

  ... în care curg două izvoare...

 • 55:51

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:52

  ... şi au din tot rodul perechi.

 • 55:53

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:54

  Ei vor sta pe aşternuturi căptuşite cu brocart, iar rodul celor două grădini le va sta la îndemână.

 • 55:55

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:56

  Acolo le vor întâlni pe cele cu priviri nevinovate pe care nici om, nici ginn nu le-au atins înaintea lor.

 • 55:57

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:58

  Ele vor fi asemenea hiacintului şi mărgeanului.

 • 55:59

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:60

  Răsplata binelui poate fi oare altceva decât un bine?

 • 55:61

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:62

  Şi mai sunt două grădini peste cele două,...

 • 55:63

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:64

  ... cu umbră deasă,...

 • 55:65

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:66

  ... din care ţâşnesc două izvoare,...

 • 55:67

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:68

  ... în ele sunt roade, curmali şi rodii.

 • 55:69

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:70

  Acolo vor fi fecioare frumoase şi bune...

 • 55:71

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:72

  ... şi hurii la umbră de corturi,...

 • 55:73

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:74

  ... şi pe care nici om, nici ginn nu le-au atins înaintea lor.

 • 55:75

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:76

  Vor sta sprijiniţi pe perne verzi, întinşi pe frumoase covoare.

 • 55:77

  Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

 • 55:78

  Binecuvântat fie Numele Domnului tău în mărire şi cinstire!

Paylaş
Tweet'le