56 VAKIA

 • 56:1

  Când faptul se va împlini,

 • 56:2

  nimeni nu-l va mai socoti minciună.

 • 56:3

  El coboară, El ridică!

 • 56:4

  Când pământul va fi zgâlţâit din ţâţâni,

 • 56:5

  când munţii vor fi făcuţi fărâme

 • 56:6

  şi vor fi precum praful spulberat,

 • 56:7

  atunci veţi fi voi de trei feluri.

 • 56:8

  Cei de-a dreapta! Cine vor fi oare cei de-a dreapta?

 • 56:9

  Cei de-a stânga! Cine vor fi oare cei de-a stânga?

 • 56:10

  Cei înainte mergători. Înainte mergătorii,

 • 56:11

  ei vor fi cei apropiaţi.

 • 56:12

  În Grădinile Plăcerii

 • 56:13

  vor fi mulţime dintre primii

 • 56:14

  şi puţinii dintre ultimii,

 • 56:15

  pe paturi împletite,

 • 56:16

  întinşi pe ele faţă în faţă.

 • 56:17

  Flăcăiandri nemuritori vor umbla printre ei

 • 56:18

  cu potire şi ibrice, şi un pocal de la izvor

 • 56:19

  de care nu-i va durea capul şi nici nu se vor îmbăta;

 • 56:20

  fructele vor fi pe alese

 • 56:21

  şi carnea de pasăre după poftă.

 • 56:22

  Vor avea acolo hurii cu ochi

 • 56:23

  asemenea mărgăritarelor ascunse

 • 56:24

  drept răsplată a faptelor lor.

 • 56:25

  Şi nu vor auzi acolo vorbe deşarte şi nici învinuiri de păcate

 • 56:26

  ci numai un singur cuvânt: “Pace!... Pace!”

 • 56:27

  Cei de-a dreapta! Ce va fi cu cei de-a dreapta?

 • 56:28

  Ei vor sta sub lotuşi despinaţi,

 • 56:29

  sub salcâmi frumos înşiraţi.

 • 56:30

  sub umbră întinsă,

 • 56:31

  lângă apă curgătoare,

 • 56:32

  cu fructe din belşug

 • 56:33

  neculese dinainte şi neoprite,

 • 56:34

  pe aşternuturi înălţate.

 • 56:35

  Noi le-am făcut pe ele în chip deosebit,

 • 56:36

  Noi le-am făcut fecioare,

 • 56:37

  iubitoare, însoţitoare

 • 56:38

  celor de-a dreapta.

 • 56:39

  Mulţi vor fi dintre cei dintâi

 • 56:40

  şi mulţi vor fi dintre cei de pe urmă.

 • 56:41

  Cei de-a stânga! Ce va fi cu cei de-a stânga?

 • 56:42

  Ei vor sta sub un vânt arzător într-o apă clocotindă,

 • 56:43

  sub o umbră de fum negru,

 • 56:44

  nici răcoroasă şi nici plăcută.

 • 56:45

  Înainte îndestulaţi fiind,

 • 56:46

  stăruiau în marele păcat.

 • 56:47

  Ei spuneau: “După ce vom muri şi vom fi ţărână şi oase, vom mai fi noi oare sculaţi

 • 56:48

  ori strămoşii noştri dintâi?”

 • 56:49

  Spune: “Cei dintâi şi cei de pe urmă,

 • 56:50

  vor fi adunaţi la vremea cunoscută a unei Zile.”

 • 56:51

  O, voi cei rătăciţi, cei hulitori!

 • 56:52

  Veţi mânca fructe din copacul Zaqqum

 • 56:53

  până vă veţi umple burţile,

 • 56:54

  apoi veţi bea după ele apă clocotindă —

 • 56:55

  veţi bea precum cămilele însetate.

 • 56:56

  Aşa va fi găzduirea lor în Ziua Judecăţii!

 • 56:57

  Noi v-am creat. De ce nu credeţi totuşi?

 • 56:58

  Vedeţi sămânţa pe care o vărsaţi?

 • 56:59

  Voi aţi creat-o ori Noi suntem Creatorii?

 • 56:60

  Noi am sorocit moartea printre voi şi nimeni nu Ne-o poate lua înainte

 • 56:61

  ca să vă înlocuim cu alţii asemenea vouă şi să vă facem cum voi nici nu ştiţi.

 • 56:62

  Cunoaşteţi întâia facere? De ce nu vă aduceţi aminte însă?

 • 56:63

  Aţi văzut ceea ce aţi arat?

 • 56:64

  Voi îl veţi semăna ori Noi vom fi Semănătorii?

 • 56:65

  Dacă am vrea, l-am face pustiu. V-ar mai arde, atunci, de glume?

 • 56:66

  “Iată-ne datornici,

 • 56:67

  ba chiar de tot lipsiţi!”

 • 56:68

  Aţi văzut apa pe care o beţi?

 • 56:69

  Voi aţi pogorât-o din nori ori Noi suntem Cei care am pogorât-o?

 • 56:70

  Dacă am vrea, am face-o amară! De ce nu mulţumiţi totuşi!

 • 56:71

  Aţi văzut focul pe care-l aprindeţi?

 • 56:72

  Voi aţi făcut să crească copacul lui ori Noi suntem cei care l-am făcut?

 • 56:73

  Noi am făcut toate acestea drept amintire şi bucurie pentru călătorii pustiului.

 • 56:74

  Preamăreşte numele Domnului tău cel Mare.

 • 56:75

  Nu!... Jur pe asfinţitul stelelor!

 • 56:76

  Şi este un jurământ, dacă ştiţi, greu!

 • 56:77

  Acesta este un Coran Prea-cinstit.

 • 56:78

  dintr-o Carte ascunsă.

 • 56:79

  Să nu-l atingă decât cei curaţi,

 • 56:80

  căci este o Pogorâre de la Domnul lumilor!

 • 56:81

  Vă îndoiţi de această spusă?

 • 56:82

  Vreţi să vă câştigaţi traiul hulind?

 • 56:83

  Când sufletul dă să iasă

 • 56:84

  şi voi, în clipa aceea îl priviţi,

 • 56:85

  Noi suntem mult mai aproape de el decât voi cei ce-l înconjuraţi, însă nu Ne puteţi zări.

 • 56:86

  Dacă nu aţi fi printre cei care vor fi judecaţi,

 • 56:87

  de ce nu întoarceţi acest suflet, dacă spuneţi adevărul?

 • 56:88

  Dacă acest om este dintre cei apropiaţi de Dumnezeu,

 • 56:89

  va găsi tihna, parfumurile şi Grădinile Plăcerii.

 • 56:90

  Dacă este dintre cei de-a dreapta:

 • 56:91

  “Pace ţie!... Tu eşti cu cei de-a dreapta!”

 • 56:92

  Dacă este însă dintre hulitorii rătăciţi,

 • 56:93

  va fi găzduit în apă clocotindă

 • 56:94

  şi apoi aruncat în Iadul cu flăcări.

 • 56:95

  Acesta este Adevărul sigur!

 • 56:96

  Preamăreşte Numele Domnului tău cel Mare!

Paylaş
Tweet'le