62 CUMA

 • 62:1

  Cele din ceruri şi de pe pământ Îl preamăresc pe Dumnezeu: Regele, Sfântul, Puternicul, Înţeleptul.

 • 62:2

  El este Cel ce a trimis printre cei neştiutori, un profet luat dintre ei pentru a le recita versetele care-i curăţă, care-i învaţă Cartea şi înţelepciunea. Ei se aflau înainte într-o rătăcire vădită.

 • 62:3

  El l-a trimis şi oamenilor ce va să vină şi care încă nu l-au întâlnit. El este Puternicul, Înţeleptul!

 • 62:4

  Acesta este harul lui Dumnezeu pe care El îl dăruieşte cui voieşte. Dumnezeu este Stăpân Harului cel Mare!

 • 62:5

  Cei care au fost încărcaţi cu Tora şi pe urmă n-au mai cărat-o, sunt asemenea măgarului încărcat cu cărţi. Urâtă este pilda acestor oameni care au socotit semnele lui Dumnezeu minciună! Dumnezeu nu călăuzeşte poporul nedrept!

 • 62:6

  Spune: “O, voi evreilor! Dacă pretindeţi că voi, şi numai voi, sunteţi singurii prieteni ai lui Dumnezeu, atunci doriţi-vă moartea, dacă spuneţi adevărul!”

 • 62:7

  Ei nu şi-o doresc însă deloc de teama a ceea ce mâinile lor au făptuit. Dumnezeu îi cunoaşte pe cei nedrepţi.

 • 62:8

  Spune: “Moartea, de care fugiţi, vă va ajunge şi veţi fi aduşi înaintea Celui ce cunoaşte tăinuitul şi mărturisitul. El vă va da ştire de ceea ce aţi făptuit.

 • 62:9

  O, voi cei ce credeţi! Când sunteţi chemaţi la rugăciunea de vineri, zoriţi-vă la amintirea lui Dumnezeu şi lăsaţi la o parte negoţul. Aceasta va fi mai bine pentru voi. O, dacă aţi şti!

 • 62:10

  Atunci când rugăciunea s-a terminat, răspândiţi-vă prin ţinut şi căutaţi harul lui Dumnezeu! Amintiţi-L pe Dumnezeu mereu! Poate veţi fi fericiţi!

 • 62:11

  Dacă văd însă vreo putinţă de negoţ ori de desfătare, vor alerga într-acolo lăsându-te în picioare! Spune: “Ceea ce se află la Dumnezeu este mai bun decât negoţul ori desfătarea!” Dumnezeu este prea bunul Înzestrător!

Paylaş
Tweet'le