68 KALEM

 • 68:1

  Nun. Pe condei şi pe ceea ce scriu ei!

 • 68:2

  Tu, har Domnului tău, nu eşti îndrăcit!

 • 68:3

  O răsplată necurmată vei avea!

 • 68:4

  Tu ai o fire prea-înălţată.

 • 68:5

  Ai să vezi şi au să vadă,

 • 68:6

  care dintre voi este apucatul.

 • 68:7

  Domnul tău îi ştie prea bine pe cei care s-au rătăcit de la Calea Sa, precum îi ştie prea bine pe cei călăuziţi.

 • 68:8

  Nu da ascultare celor care hulesc.

 • 68:9

  Ar dori să-i măguleşti, ca şi ei să te măgulească.

 • 68:10

  Nu da ascultare celui care se tot jură, însă este om de nimic,

 • 68:11

  şi nici clevetitorului care umblă cu bârfa,

 • 68:12

  nici celui care se pune în calea binelui, călcător de lege şi păcătos,

 • 68:13

  nici celui lacom care, pe deasupra, mai este şi lepădat.

 • 68:14

  Nu-i da ascultare chiar de este avut în bogăţie şi fii.

 • 68:15

  Când versetele Noastre îi sunt citite, el spune: “Poveşti de-ale celor dintâi!”

 • 68:16

  Atunci, Noi îl vom însemna pe nas!

 • 68:17

  Noi îi vom pune la încercare, precum i-am pus pe stăpânii grădinii care juraseră că dimineaţa o vor culege toată,

 • 68:18

  fără nici o îngrădire.

 • 68:19

  O urgie de la Domnul tău a trecut peste ea, în vreme ce ei dormeau,

 • 68:20

  iar dimineaţa, era ca şi culeasă!

 • 68:21

  Sculându-se de dimneaţă, au început să se strige:

 • 68:22

  “Plecaţi devreme la ogor, de sunteţi cu adevărat culegători.”

 • 68:23

  Şi plecară la drum şuşotind între ei:

 • 68:24

  “Astăzi, nu cumva să intre vreun sărman peste voi!”

 • 68:25

  Plecară devreme cu aceasta în gând, deşi aveau destul.

 • 68:26

  Când o văzură, spuseră: “Precis ne-am rătăcit!”

 • 68:27

  Suntem acum lipsiţi de tot!”

 • 68:28

  Cel mai cumsecade dintre ei spuse: “Nu v-am spus eu să-l fi preamărit pe Dumnezeu?”

 • 68:29

  Ei spuseră: “Mărire Domnului nostru! Da, am fost nedrepţi.”

 • 68:30

  Şi ei se întoarseră atunci unii către alţii dojenindu-se.

 • 68:31

  Ei spuseră: “Vai nouă! Am fost nişte ticăloşi!

 • 68:32

  Poate Domnul nostru ne va da nouă în schimb ceva mai bun decât aceasta. Către Domnul nostru noi căutăm.”

 • 68:33

  Aceasta le-a fost osânda, însă osânda din Viaţa de Apoi va fi mult mai mare. O, dacă ar şti!

 • 68:34

  Cei care se tem de Dumnezeu au, la Domnul lor, Grădinile Plăcerii.

 • 68:35

  Cum să-i facem pe cei supuşi deopotrivă cu cei nelegiuiţi?

 • 68:36

  Ce aveţi? Cum judecaţi?

 • 68:37

  Aveţi vreo carte din care învăţaţi?

 • 68:38

  Din care aveţi ce alege?

 • 68:39

  Ori aveţi jurăminte de la Noi care ajung până în Ziua Învierii că veţi avea ceea ce judecaţi voi?

 • 68:40

  Întreabă-i: “Care, dintre voi, este chezaş?”

 • 68:41

  Au dumnezei-părtaşi? Să vină cu părtaşii lor, dacă spun adevărul.

 • 68:42

  În Ziua când picioarele vor fi dezgolite, vor fi chemaţi să se prosterneze, însă nu vor mai putea.

 • 68:43

  Îşi vor lăsa privirile în jos şi vor fi acoperiţi de ruşine, căci au fost chemaţi să se prosterneze pe când erau sănătoşi.

 • 68:44

  Lasă-Mă cu cel care socoate mincinoasă această Spusă, Noi îl vom duce din treaptă în treaptă pe unde nici nu ştie!

 • 68:45

  Eu le mai dau un răgaz. Vicleşugul meu este fără greş!

 • 68:46

  Le ceri tu vreo răsplată? Atunci ar fi împovăraţi de datorii strivitoare.

 • 68:47

  Ori sunt ei atât de aproape de Taină încât scriu!

 • 68:48

  Rabdă întru judecata Domnului tău şi nu fi ca Omul din peşte care striga pe când se înăbuşea!

 • 68:49

  Dacă un har de la Domnul său nu l-ar fi ajuns, ar fi fost aruncat ca un blestemat pe pământul gol.

 • 68:50

  Domnul său l-a ales şi l-a făcut dintre cei drepţi.

 • 68:51

  Tăgăduitorii mai că te străpung cu privirea când aud amintirea şi spun: “Cu adevărat este îndrăcit!”

 • 68:52

  Aceasta nu este însă decât o amintire pentru lumi!

Paylaş
Tweet'le