69 HAKKA

 • 69:1

  Cea care înconjoară!

 • 69:2

  Ce este cea care înconjoară?

 • 69:3

  Cum vei şti tu oare ce este cea care înconjoară?

 • 69:4

  Tamudiţii şi adiţii au socotit-o pe cea care bate minciună!

 • 69:5

  Tamudiţii pieriră în tunete şi fulgere.

 • 69:6

  Adiţii pieriră în vântul şuierător, năpraznic,

 • 69:7

  pe care l-am dezlănţuit asupra lor şapte nopţi şi opt zile de prăpăd. Să fi văzut poporul acela trântit ca nişte găunoase buturugi de curmal!

 • 69:8

  Vezi, cumva, c-ar fi rămas ceva după ei?

 • 69:9

  Faraon şi cei care au trăit înaintea lui, precum şi cetăţile cele de-a-ndoaselea, au adus păcatul.

 • 69:10

  Ei nu au dat ascultare trimisului Domnului lor şi Dumnezeu i-a luat fără zăbavă.

 • 69:11

  Când apele s-au revărsat, v-am luat în arcă,

 • 69:12

  ca să vă facem vouă din aceasta o amintire pe care urechea păstrătoare să o păstreze.

 • 69:13

  Când se va suna din trâmbiţă o dată,

 • 69:14

  când pământul şi munţii vor fi căraţi şi fărâmiţaţi deodată,

 • 69:15

  cea care cade neapărat în Ziua aceea va cădea,

 • 69:16

  iar cerul se va crăpa şi se va despica în Ziua aceea.

 • 69:17

  Îngerii se vor ţine de marginile lui, iar opt dintre ei vor purta Tronul Domnului în Ziua aceea.

 • 69:18

  În Ziua aceea veţi fi întorşi pe toate părţile şi nici o taină de-a voastră nu va rămâne ascunsă.

 • 69:19

  Celui ce i se va da cartea sa în mâna dreaptă va spune: “Iată, citiţi cartea mea!

 • 69:20

  Îmi închipui că îmi voi găsi socoteala!”

 • 69:21

  El va avea un trai plăcut

 • 69:22

  într-o Grădină prea-înaltă,

 • 69:23

  cu roade de cules la îndemână.

 • 69:24

  “Mâncaţi şi beţi în pace ca răsplată a ceea ce aţi săvârşit în zilele duse.”

 • 69:25

  Celui ce i se va da cartea sa în mâna stângă va spune: “Vai mie! Ce bine ar fi fost de nu mi s-ar fi dat cartea

 • 69:26

  şi nu mi-aş fi ştiut socoteala!

 • 69:27

  Vai! Ce bine era de-ar fi fost săvârşitoare (moartea)!

 • 69:28

  Averea la nimic nu mi-a slujit

 • 69:29

  şi puterea mi-a pierit!”

 • 69:30

  “Luaţi-l şi înjugaţi-l!

 • 69:31

  Aruncaţi-l în Iad!

 • 69:32

  Legaţi-l apoi cu un lanţ de şaptezeci de coţi.”

 • 69:33

  El nu credea în Dumnezeu cel Mare

 • 69:34

  şi nu îndemna pe nimeni să ospăteze sărmanul.

 • 69:35

  Astăzi, nu mai are nici un prieten apropiat,

 • 69:36

  nici mâncare afară de ghislin

 • 69:37

  pe care o mănâncă numai păcătoşii.

 • 69:38

  Ba nu! Jur pe ceea ce vedeţi

 • 69:39

  şi pe ceea ce nu vedeţi!

 • 69:40

  Acestea sunt spusele unui trimis cinstit,

 • 69:41

  şi nu sunt spusele unui poet — atât de puţin credeţi!

 • 69:42

  şi nici ale unui prezicător — atât de puţin cugetaţi!

 • 69:43

  Ci este o Pogorâre de la Domnul lumilor!

 • 69:44

  Dacă acesta ar fi făcut născociri asupra Noastră,

 • 69:45

  l-am fi apucat cu mâna dreaptă,

 • 69:46

  apoi i-am fi tăiat vena gâtului

 • 69:47

  şi nici unul dintre voi nu ne-ar fi putut sta în cale!

 • 69:48

  Aceasta este drept amintire celor temători,

 • 69:49

  însă Noi ştim că unii dintre voi o socotesc minciună!

 • 69:50

  Ea este tânguire celor tăgăduitori!

 • 69:51

  Acesta este Adevărul cel adevărat!

 • 69:52

  Preamăreşte Numele Domnului tău cel Mare!

Paylaş
Tweet'le