70 MEARİC

 • 70:1

  Unul a cerut o osândă ce va să cadă

 • 70:2

  asupra tăgăduitorilor şi nimeni să nu-i poată sta în cale,

 • 70:3

  căci vine de la Dumnezeu, Stăpânul Treptelor

 • 70:4

  pe care îngerii şi Duhul le urcă către El într-o zi cât cincizeci de mii de ani.

 • 70:5

  Rabdă-i cu cuviincioasă răbdare.

 • 70:6

  Ei o văd departe,

 • 70:7

  însă Noi o vedem aproape.

 • 70:8

  Cerul, în Ziua aceea, va fi ca argintul topit,

 • 70:9

  iar munţii ca lâna scărmănată.

 • 70:10

  Nici un prieten nu va întreba de prietenul său apropiat,

 • 70:11

  chiar de le va fi dat să se vadă. Nelegiuitul ar dori în Ziua aceea să-şi ispăşească osânda prin fiii săi,

 • 70:12

  prin soţia sa, prin fratele său,

 • 70:13

  prin obştea sa care-l adăpostea

 • 70:14

  şi prin toţi de pe pământ, numai ca el să scape.

 • 70:15

  Iată însă văpaia,

 • 70:16

  jupuitoare de ţeste,

 • 70:17

  chemându-i pe cei care au dat înapoi şi au întors spatele,

 • 70:18

  pe cei care au strâns şi au grămădit.

 • 70:19

  Omul a fost creat nestatornic:

 • 70:20

  când îl atinge răul, este neliniştit;

 • 70:21

  când îl atinge binele, este zgârcit

 • 70:22

  afară de cei rugători,

 • 70:23

  de cei care în rugăciune sunt stăruitori

 • 70:24

  şi de cei din ale căror averi au parte

 • 70:25

  creşetorul şi lipsitul,

 • 70:26

  afară de cei care socot adevărată Ziua Judecăţii

 • 70:27

  şi se tem de osânda Domnului lor

 • 70:28

  — osânda Domnului lor este fără scăpare,

 • 70:29

  de cei care îşi păzesc cele ruşinoase

 • 70:30

  şi intră numai la soţiile lor ori la roabele lor şi n-au de ce să fie dojeniţi,

 • 70:31

  pe când cei care poftesc dincolo de aceasta sunt călcători de lege,

 • 70:32

  afară de cei care păzesc cele încredinţate lor, precum şi legămintele lor;

 • 70:33

  de cei care sunt drepţi în mărturia lor,

 • 70:34

  de cei care se îngrijesc de rugăciunile lor.

 • 70:35

  Aceştia vor fi cei cinstiţi în Grădini!

 • 70:36

  De ce tăgăduitorii se grăbesc către tine,

 • 70:37

  venind în cete din dreapta şi din stânga?

 • 70:38

  Fiece ins dintre ei ar dori să intre într-o Grădină a Plăcerii!

 • 70:39

  Ba nu! Noi i-am creat din ceea ce ştiu.

 • 70:40

  Ba nu! Jur pe Domnul Răsăritului şi al Asfinţitului că Noi avem putinţa

 • 70:41

  să-i înlocuim oricând cu alţii mai buni decât ei şi nimeni nu Ne-o poate lua înainte.

 • 70:42

  Lasă-i să pălăvrăgească şi să se joace până când vor întâlni Ziua ce le-a fost făgăduită,

 • 70:43

  Ziua când vor ieşi din morminte în goană de parcă ar fugi spre pietrele înălţate,

 • 70:44

  cu ochii în pământ, prigoniţi de umilinţă. Aceasta este Ziua ce le-a fost făgăduită!

Paylaş
Tweet'le