71 NUH

 • 71:1

  Noi l-am trimis pe Noe poporului său: “Previne-ţi poporul înainte să-i vină o dureroasă osândă!”

 • 71:2

  El spuse: “O, popor al meu! Eu vouă vă sunt predicator limpede la vorbă.

 • 71:3

  Închinaţi-vă lui Dumnezeu! Temeţi-vă de El! Daţi-i ascultare!

 • 71:4

  El vă iartă vouă din păcatele voastre şi vă dă vouă un răgaz până la un anumit soroc. Când va veni însă sorocul lui Dumnezeu, nimic nu-l va întârzia. O, dacă aţi şti!”

 • 71:5

  El spuse: “Domnul meu! Eu mi-am chemat poporul noapte şi zi,

 • 71:6

  însă chemarea mea mai mult i-a pus pe fugă.

 • 71:7

  De fiece dată când i-am chemat ca Tu să le ierţi lor, ei şi-au băgat degetele în urechi, s-au înfăşurat în veşmintele lor şi s-au înverşunat arătându-se plini de mândrie.

 • 71:8

  I-am chemat răspicat.

 • 71:9

  Le-am spus pe faţă şi în taină.

 • 71:10

  Le-am spus: “Cereţi-i iertare Domnului vostru, căci El este Iertător.

 • 71:11

  El vă va trimite vouă, din cer, multă ploaie.

 • 71:12

  El vă va spori averile şi numărul fiilor şi vă va da grădini şi râuri.

 • 71:13

  De ce nu aşteptaţi de la Dumnezeu ceva vrednic de El.

 • 71:14

  El este Cel ce v-a creat rând pe rând.

 • 71:15

  N-aţi văzut cum Dumnezeu a creat cele şapte ceruri aşezate unul asupra celuilalt?

 • 71:16

  Şi a făcut luna în ele precum o lumină şi soarele precum un opaiţ.

 • 71:17

  Dumnezeu v-a făcut să răsăriţi din pământ precum ierburile,

 • 71:18

  apoi vă va înapoia în el ca să vă scoată deodată.

 • 71:19

  Dumnezeu v-a făcut vouă pământul covor

 • 71:20

  ca voi să-l străbateţi pe drumuri largi.”

 • 71:21

  Noe spuse: “Domnul meu! Ei nu m-au ascultat şi l-au urmat pe cel ale cărui bogăţii şi fii nu fac decât să-i apropie pierzania.”

 • 71:22

  Ei au viclenit şi au spus:

 • 71:23

  “Nu-i părăsiţi niciodată pe dumnezeii voştri! Nu-i părăsiţi pe Wadd, şi nici pe Suwa’, şi nici pe Yaghut, şi nici pe Ya’uq, şi nici pe Nasr!”

 • 71:24

  Aceştia au rătăcit mulţi oameni. Tu nu faci decât să măreşti rătăcirea celor nedrepţi.

 • 71:25

  Ei au fost înecaţi şi aruncaţi în Foc pentru păcatele lor şi nu aflară nici un ajutor afară de Dumnezeu.

 • 71:26

  Noe spuse: “Domnul meu! Nu lăsa pe pământ nici un locuitor dintre tăgăduitori.

 • 71:27

  Dacă îi laşi, ei îi vor rătăci pe robii Tăi şi nu vor zămisli decât desfrânaţi mult-tăgăduitori.

 • 71:28

  Domnul meu! Iartă-mi mie şi părinţilor mei, precum şi celui ce intră, credincios, în casa mea, credincioşilor şi credincioaselor. Sporeşte doar prăpădul celor nedrepţi!”

Paylaş
Tweet'le