72 CİN

 • 72:1

  Spune: “Mi s-a dezvăluit că un pâlc de ginni stătea şi asculta; apoi au spus: ‘Da, am auzit un Coran minunat

 • 72:2

  care călăuzeşte pe calea cea bună. Noi credem în el şi pe nimeni nu vom alătura Domnului nostru,

 • 72:3

  căci El — înalţă-se a Domnului nostru măreţie — nu şi-a luat nici soţie şi nici fiu,

 • 72:4

  chiar dacă un smintit dintre noi a spus nesăbuinţe despre Dumnezeu!

 • 72:5

  Noi ne închipuiam că nici oamenii şi nici ginnii nu vor spune minciuni despre Dumnezeu,

 • 72:6

  însă sunt unii bărbaţi dintre oameni care cer izbăvire unor bărbaţi dintre ginni, însă aceştia le sporeşte doar prigonirea.

 • 72:7

  Ei îşi închipuie, aşa cum vă închipuiţi şi voi, că Dumnezeu nu va învia pe nimeni.

 • 72:8

  Noi am atins cerul şi l-am aflat plin de aprigi păzitori şi limbi de foc.

 • 72:9

  Ne-am aşezat în jilţuri ca să ascultăm, însă cine ascultă află o limbă de foc pândindu-l.

 • 72:10

  Nu ştim dacă se vrea vreun rău celor de pe pământ, ori dacă Domnul lor îi vrea pe Calea cea bună

 • 72:11

  Unii dintre noi sunt drepţi, alţii nu sunt şi căi felurite urmăm.

 • 72:12

  Noi ştim că n-am putea slăbi puterea lui Dumnezeu pe pământ şi nici nu i-am putea scăpa Lui fugind.

 • 72:13

  Noi am crezut în Calea cea Dreaptă îndată ce am auzit de ea. Cel care crede în Domnul său nu se teme nici de neajunsuri şi nici de prigonire.

 • 72:14

  Şi printre noi sunt supuşi, şi printre noi sunt răzvrătiţi. Cei care s-au supus au ales Calea cea bună,

 • 72:15

  iar cei răzvrătiţi vor fi Gheenei vreascuri.

 • 72:16

  Dacă merg drept, le vom da să bea apă din belşug

 • 72:17

  pentru a-i pune la încercare. Dumnezeu va mâna la o osândă din ce în ce mai mare pe cei care se împotrivesc amintirii Domnului lor.

 • 72:18

  Locurile de închinăciune sunt ale lui Dumnezeu! Nu chema dimpreună cu Dumnezeu pe nimeni!

 • 72:19

  Când robul lui Dumnezeu s-a ridicat pentru a-i chema, era cât pe-aici să se îngrămădească pe el.’”

 • 72:20

  Spune: “Eu îl chem pe Domnul meu şi nu Îi alătur Lui pe nimeni.”

 • 72:21

  Spune: “Eu nu vă pot nici păgubi şi nici călăuzi.”

 • 72:22

  Spune: “Nimeni nu mă apără de Dumnezeu, iar eu nu aflu adăpost decât la El,

 • 72:23

  propovăduind din dezvăluirile lui Dumnezeu şi din soliile Sale.” Cei care nu dau ascultare lui Dumnezeu şi trimisului Său, în focul Gheenei vor veşnici.

 • 72:24

  Când vor vedea împlinirea a ceea ce li s-a făgăduit îşi vor da seama cine este cel mai slab întru ajutor şi cel mai mic întru număr.

 • 72:25

  Spune: “Nu ştiu dacă ceea ce vi s-a făgăduit este aproape ori Domnul meu vă va mai da un răgaz.”

 • 72:26

  El cunoaşte Taina întru totul, însă nu descoperă nimănui Taina Sa,

 • 72:27

  numai celui de care-i mulţumit ca trimis. El va mâna în faţa lor şi în spatele lor o pândă

 • 72:28

  ca să afle dacă ei propovăduiesc soliile Domnului lor. El cuprinde ceea ce ei au şi ţine socoteala fiecărui lucru.

Paylaş
Tweet'le