76 İNSAN

 • 76:1

  Nu a trecut oare peste om o vreme când nu este nimic amintit?

 • 76:2

  Noi am creat omul, pentru a-l pune la încercare, dintr-o picătură de sămânţă şi amestecuri. Noi i-am dat auzul şi văzul.

 • 76:3

  L-am călăuzit pe Calea cea Dreaptă, fie că va fi mulţumitor, fie că va fi tăgăduitor.

 • 76:4

  Tăgăduitorilor le-am pregătit lanţuri, juguri şi Jăratec.

 • 76:5

  Neprihăniţii vor bea dintr-un pocal o licoare cu camfor.

 • 76:6

  Robii lui Dumnezeu vor bea din izvoare pe care le vom face să ţâşnească din belşug,

 • 76:7

  căci ei îşi împlinesc făgăduinţele, se tem de o zi al cărui rău se va răspândi în tot locul.

 • 76:8

  Ei dau de mâncare din dragoste pentru El, sărmanului, orfanului şi prinsului:

 • 76:9

  “Noi vă dăm de mâncare de dragul lui Dumnezeu şi nu vrem de la voi nici răsplată, nici mulţumire.

 • 76:10

  Nouă ne este frică de Domnul nostru în ziua cea cruntă şi nimicitoare.”

 • 76:11

  Dumnezeu i-a ferit însă de răul acelei Zile şi le va da să întâlnească numai voioşie şi bucurie.

 • 76:12

  El îi va răsplăti pentru răbdarea lor cu o grădină şi cu mătase.

 • 76:13

  Culcaţi pe paturi de nuntă nu vor suferi nici de soarele arzător şi nici de gerul pişcător.

 • 76:14

  Umbra se va lăsa peste ei, iar fructele se vor apleca să fie culese.

 • 76:15

  Printre ei vor umbla vase de argint şi pocaluri de cleştar,

 • 76:16

  de cleştar şi de argint, umplute cu măsură.

 • 76:17

  Vor bea dintr-un pocal un amestec de ghimbir,

 • 76:18

  şi dintr-un izvor numit acolo Salsabil.

 • 76:19

  Flăcăiandrii nemuritori se vor învârti în jurul lor — văzându-i vei crede că sunt mărgăritare neînşirate!

 • 76:20

  Când vei privi în jur, vei vedea desfătare şi o mare împărăţie.

 • 76:21

  Ei vor purta veşminte verzi, de satin şi de brocart şi vor fi împodobiţi cu brăţări de argint. Domnul lor le va da să bea o băutură prea-curată.

 • 76:22

  “Toate acestea vă vor fi vouă răsplată a trudei voastre drept mulţumire!”

 • 76:23

  Noi am pogorât asupra ta Coranul.

 • 76:24

  Rabdă pentru Domnul tău! Nu da ascultare nici păcătosului şi nici tăgăduitorului dintre ei!

 • 76:25

  Aminteşte Numele Domnului tău în zori şi în amurg!

 • 76:26

  Noaptea, prosternează-te înaintea Lui şi preamăreşte-L noapte lungă.

 • 76:27

  Ei iubesc degrabă-trecătoarea şi dau la spate o Zi grea.

 • 76:28

  Noi i-am creat şi le-am întărit încheieturile, însă dacă vrem, îi putem înlocui cu alţii asemenea lor.

 • 76:29

  Aceasta este o amintire! Cel care vrea, apucă spre Domnul său pe o cale,

 • 76:30

  însă voi nu voiţi decât ceea ce Dumnezeu voieşte. Dumnezeu este Cunoscător, Înţelept.

 • 76:31

  El lasă să intre pe cine voieşte în milostivenia Sa, iar celor nedrepţi le-a pregătit o dureroasă osândă.

Paylaş
Tweet'le