77 MÜRSELAT

 • 77:1

  Pe trimisele neîncetat!

 • 77:2

  Pe vântoasele aprige la suflat!

 • 77:3

  Pe solii iute răspânditori!

 • 77:4

  Pe despărţitorii osânditori!

 • 77:5

  Pe ai amintirii aducători!

 • 77:6

  — întru dezvinuire ori întru predicare —

 • 77:7

  Cu ce sunteţi ameninţaţi va veni neapărat,

 • 77:8

  când stelele vor fi şterse,

 • 77:9

  când cerul va fi despicat

 • 77:10

  când munţii vor fi în ţăndări aruncaţi,

 • 77:11

  când trimişilor un răgaz le va fi dat!

 • 77:12

  Pentru ce zi au fost sorocite, oare?

 • 77:13

  Pentru Ziua Cumpenei.

 • 77:14

  Cum vei şti tu oare ce este Ziua Cumpenei?

 • 77:15

  În Ziua aceea, vai celor care hulesc!

 • 77:16

  Nu i-am nimicit pe oamenii dintâi?

 • 77:17

  Nu îi facem pe cei de apoi să le urmeze?

 • 77:18

  Aşa vom face cu toţi nelegiuiţii.

 • 77:19

  În Ziua aceea, vai celor care hulesc!

 • 77:20

  Nu v-am creat Noi din apă lepădată

 • 77:21

  pe care am pus-o într-un vas trainic

 • 77:22

  până la un soroc ştiut?

 • 77:23

  Noi am sortit aşa! Ferice de cei sortitori!

 • 77:24

  În Ziua aceea, vai celor care hulesc!

 • 77:25

  N-am făcut Noi pământul loc de adunare

 • 77:26

  pentru vii şi pentru morţi?

 • 77:27

  Nu am înălţat Noi munţii semeţi? Şi v-am dat să beţi apă dulce?

 • 77:28

  În Ziua aceea, vai celor care hulesc!

 • 77:29

  Duceţi-vă la ceea ce-aţi hulit!

 • 77:30

  Duceţi-vă către umbra în trei ramuri împărţită

 • 77:31

  care nici nu umbreşte şi nici de flacără nu scuteşte!

 • 77:32

  Ea împrăştie scântei cât palatul

 • 77:33

  asemenea unor galbene cămile!

 • 77:34

  În Ziua aceea, vai celor care hulesc!

 • 77:35

  În Ziua aceea, ei nu vor putea vorbi

 • 77:36

  şi nu li se va îngădui să se dezvinovăţească.

 • 77:37

  În Ziua aceea, vai celor care hulesc!

 • 77:38

  Aceasta va fi Ziua Cumpenei când vă vom strânge pe voi laolaltă cu cei dintâi.

 • 77:39

  Dacă aveţi vreun vicleşug, vicleniţi asupra Mea!

 • 77:40

  În Ziua aceea, vai celor care hulesc!

 • 77:41

  Cei temători vor sta la umbră, lângă izvoare,

 • 77:42

  şi vor avea fructele pe care şi le doresc.

 • 77:43

  “Mâncaţi şi beţi în tihnă ca răsplată a faptelor voastre!”

 • 77:44

  Aşa îi răsplătim Noi pe cei ce-au făptuit binele.

 • 77:45

  În Ziua aceea, vai celor care hulesc!

 • 77:46

  “Mâncaţi şi bucuraţi-vă puţin, voi, cei care sunteţi nelegiuiţi!”

 • 77:47

  În Ziua aceea, vai celor care hulesc!

 • 77:48

  Când li se spune: “Îngenunchiaţi!” Ei nu îngenunche.

 • 77:49

  În Ziua aceea, vai celor care hulesc!

 • 77:50

  După aceasta, în ce spusă vor mai crede?

Paylaş
Tweet'le