78 NEBE

 • 78:1

  Despre ce se întreabă unii pe alţii?

 • 78:2

  Despre Vestea cea Mare

 • 78:3

  asupra căreia se ceartă.

 • 78:4

  Ba nu!... Curând ei vor avea ştire!

 • 78:5

  Şi iarăşi, curând ei vor avea ştire!

 • 78:6

  Nu am făcut Noi pământul leagăn,

 • 78:7

  iar munţii ţăruşi?

 • 78:8

  Noi v-am creat pe voi cu pereche.

 • 78:9

  Şi v-am făcut vouă somnul odihnă.

 • 78:10

  Noi am făcut noaptea veşmânt,

 • 78:11

  şi am făcut ziua pentru trai.

 • 78:12

  Am zidit deasupra voastră şapte tării.

 • 78:13

  Am făcut o candelă dogoritoare.

 • 78:14

  Şi din nori am trimis apă şuvoi

 • 78:15

  ca să dea la iveală grâne şi ierburi

 • 78:16

  şi grădini îmbelşugate.

 • 78:17

  Da, Ziua Cumpenei este hotărâtă.

 • 78:18

  În Ziua când se va sufla în trâmbiţă, veţi veni în cete.

 • 78:19

  Cerul se va deschide şi vor fi numai porţi.

 • 78:20

  Munţii se vor pune în mişcare şi vor fi numai năluciri.

 • 78:21

  Gheena ce stă la pândă

 • 78:22

  va fi liman ticăloşilor

 • 78:23

  care vor zăcea acolo veacuri de-a rândul

 • 78:24

  fără să guste răcoare ori băutură,

 • 78:25

  ci numai apă clocotită şi băutură împuţită,

 • 78:26

  căci aceasta le va fi răsplată cuvenită.

 • 78:27

  Ei nu aşteptau nici o Judecată,

 • 78:28

  căci socoteau semnele Noastre minciuni.

 • 78:29

  Noi am ţinut însă socoteala la tot într-o carte.

 • 78:30

  Gustaţi, aşadar! Noi vouă nu vă vom mări decât osânda!

 • 78:31

  Cei temători vor avea un loc fericit:

 • 78:32

  grădini şi podgorii,

 • 78:33

  fete cu sânul împlinit, lor însoţitoare,

 • 78:34

  pocale ce se revarsă.

 • 78:35

  Nu vor auzi acolo deşertăciuni ori minciuni.

 • 78:36

  Aceasta este răsplata de la Domnul tău, un dar bine socotit,

 • 78:37

  de la Domnul cerurilor şi al pământului şi a ceea ce este între ele; al Milostivului ce nimănui nu-i este dat să-i vorbească.

 • 78:38

  În Ziua când Duhul şi îngerii vor sta aşezaţi în rând nu vor vorbi decât cei cărora Milostivul le va îngădui şi vor spune doar ceea ce se cuvine.

 • 78:39

  Ziua aceea este Adevărul. Cel care vrea, va afla la Domnul său liman.

 • 78:40

  Noi v-am prevenit pe voi asupra apropiatei osânde din Ziua în care omul se va uita la ceea ce au făptuit mâinile sale şi când tăgăduitorul va zice: “Ce bine era de-aş fi fost ţărână!”

Paylaş
Tweet'le