79 NAZİAT

 • 79:1

  Pe cei ce smulg cu tărie!

 • 79:2

  Pe cei ce trag cu gingăşie!

 • 79:3

  Pe cei ce înalţă cu uşurinţă!

 • 79:4

  Pe cei ce o iau înainte!

 • 79:5

  Pe cei ce mânuiesc totul!

 • 79:6

  În Ziua când cutremurul va cutremura

 • 79:7

  şi altul asemenea îi va urma,

 • 79:8

  în Ziua aceea, inimile se vor îngrozi

 • 79:9

  şi privirile se vor smeri.

 • 79:10

  Oamenii vor spune: “Vom fi iarăşi ce-am fost, noi, cei din groapă,

 • 79:11

  când putrede oase vom fi fiind?”

 • 79:12

  Vor spune: “Aceasta este o păgubitoare întoarcere!”

 • 79:13

  Un singur răcnet

 • 79:14

  şi iată-i pe faţa pământului!

 • 79:15

  A venit la voi spusa lui Moise?

 • 79:16

  Domnul său l-a chemat în valea sfântă Tova:

 • 79:17

  “Du-te la Faraon, căci este un ticălos

 • 79:18

  şi spune-i: ‘Eşti gata să te mântui?

 • 79:19

  Eu te voi călăuzi la Domnul tău, teme-te!’”

 • 79:20

  Apoi i-a arătat semnul cel mare.

 • 79:21

  Faraon a hulit şi nu a dat ascultare,

 • 79:22

  apoi zorit a întors spatele.

 • 79:23

  El şi-a adunat poporul şi i-a strigat:

 • 79:24

  “Eu sunt Domnul vostru, Preaînaltul!”

 • 79:25

  Dumnezeu l-a făcut pildă de pedeapsă în Viaţa de Apoi şi în Viaţa de Acum.

 • 79:26

  Întru aceasta este o amintire pentru cel care se teme de Dumnezeu.

 • 79:27

  Sunteţi voi oare mai greu de creat decât cerul pe care l-a zidit?

 • 79:28

  Dumnezeu a înălţat bolta şi a rânduit-o desăvârşit;

 • 79:29

  El i-a dat nopţii întunericul, El i-a izvodit zilei lumina.

 • 79:30

  Apoi a întins pământul,

 • 79:31

  şi din el a dat la iveală apa şi păşunile.

 • 79:32

  A pironit munţii,

 • 79:33

  zestre vouă şi turmelor voastre.

 • 79:34

  Când va veni Potopul cel Mare,

 • 79:35

  în Ziua aceea omul îşi va aminti pentru ce s-a trudit.

 • 79:36

  Iadul va fi scos pentru cel care trebuie să-l vadă!

 • 79:37

  Celui ticăloşit

 • 79:38

  şi legat de Viaţa de Acum,

 • 79:39

  Iadul îi va fi liman.

 • 79:40

  Celui care se teme de înălţimea Domnului său şi opreşte pofta din sufletul său,

 • 79:41

  Raiul îi va fi liman.

 • 79:42

  Ei te vor întreba despre Ceas: “Când se va opri?”

 • 79:43

  Ce le-ai putea tu aminti?

 • 79:44

  Întru Domnul tău este sfârşitul lui.

 • 79:45

  Tu nu faci decât să-i predici celui care se teme.

 • 79:46

  În Ziua când îl vor vedea, li se va părea că au zăcut numai o seară ori numai o dimineaţă.

Paylaş
Tweet'le