82 İNFİTAR

 • 82:1

  Când cerul se va rupe

 • 82:2

  şi stelele vor fi împrăştiate,

 • 82:3

  când mările se vor revărsa

 • 82:4

  şi mormintele vor fi răvăşite:

 • 82:5

  fiece suflet va cunoaşte ceea ce a pus înainte, ceea ce a pus în urmă.

 • 82:6

  Omule, ce te-a abătut de la Domnul tău cel Sfânt

 • 82:7

  care te-a plăsmuit, te-a şlefuit, te-a desăvârşit?

 • 82:8

  El ţi-a dat chipul pe care l-a voit!

 • 82:9

  Ba nu! Voi socotiţi Legea minciună,

 • 82:10

  însă asupra voastră stau păzitorii:

 • 82:11

  scribi prea-cinstiţi

 • 82:12

  care ştiu ceea ce săvârşiţi.

 • 82:13

  Oamenii curaţi vor trăi în belşug,

 • 82:14

  iar cei desfrânaţi vor fi aruncaţi în Foc,

 • 82:15

  în Ziua Judecăţii de Apoi

 • 82:16

  de la care nu vor putea lipsi.

 • 82:17

  Cum vei şti tu oare când va fi Ziua Judecăţii de Apoi?

 • 82:18

  Şi încă o dată, cum vei şti tu oare când va fi Ziua Judecăţii de Apoi?

 • 82:19

  În Ziua aceea, nici un suflet nu va avea putinţă pentru alt suflet. În Ziua aceea, a lui Dumnezeu va fi Porunca!

Paylaş
Tweet'le