84 İNŞİKAK

 • 84:1

  Când cerul se va despica,

 • 84:2

  el îl va asculta pe Domnul său şi va face ceea ce trebuie să facă.

 • 84:3

  Când pământul va fi netezit,

 • 84:4

  şi va vărsa lăuntrurile sale, golindu-se,

 • 84:5

  el îl va asculta pe Domnul său şi va face ceea ce trebuie să facă.

 • 84:6

  Omule, tu, cel care cauţi către Domnul tău, atunci îl vei întâlni pe El!

 • 84:7

  Cel care va primi Cartea Sa cu mâna dreaptă,

 • 84:8

  va fi judecat cu blândeţe

 • 84:9

  şi se va întoarce bucuros la ai săi.

 • 84:10

  Cel care va primi Cartea Sa cu spatele,

 • 84:11

  va fi dat pierzaniei

 • 84:12

  şi aruncat în Jăratec.

 • 84:13

  El a fost fericit dimpreună cu ai săi

 • 84:14

  şi nu s-a gândit niciodată să se întoarcă spre Domnul său,

 • 84:15

  însă Domnul său l-a văzut întotdeauna.

 • 84:16

  Nu! Jur, pe amurg,

 • 84:17

  pe noapte şi pe cea ce învăluie,

 • 84:18

  pe luna plină,

 • 84:19

  că veţi fi făcuţi fărâme.

 • 84:20

  Ce au de nu cred?

 • 84:21

  De ce nu se prosternează când li se recită Coranul?

 • 84:22

  Ba nu! Tăgăduitorii hulesc,

 • 84:23

  iar Dumnezeu cunoaşte ceea ce ei ascund.

 • 84:24

  Vesteşte-le lor o dureroasă osândă,

 • 84:25

  însă nu şi celor care au crezut şi au săvârşit fapte bune, căci pe ei o răsplată necurmată îi aşteaptă.

Paylaş
Tweet'le