89 FECR

 • 89:1

  Pe zori!

 • 89:2

  Pe cele zece nopţi!

 • 89:3

  Pe cel pereche şi pe cel nepereche!

 • 89:4

  Pe noapte când se împuţinează!

 • 89:5

  Este oare acesta un jurământ pentru cel cu cuget dăruit?

 • 89:6

  Nu ai văzut ce a făcut Domnul tău din adiţi

 • 89:7

  şi din Imran, cetatea cu coloane,

 • 89:8

  ce în alt ţinut n-a fost ca ea alta creată?

 • 89:9

  Şi din tamudiţi care au scobit stânca în vale?

 • 89:10

  Şi din Faraon cu ţepuşele sale?

 • 89:11

  Din toţi cei care se ticăloşesc pe lumea aceasta

 • 89:12

  şi o umplu de stricăciune?

 • 89:13

  Domnul tău i-a plesnit cu biciul osândei,

 • 89:14

  căci Domnul tău este asupra tuturor Veghetor.

 • 89:15

  Când omul este pus la încercare de Domnul său, cinstindu-l şi copleşindu-l cu daruri, atunci spune: “Domnul meu mă cinsteşte!”

 • 89:16

  Când însă îl pune la încercare, drămuindu-i traiul, atunci spune: “Domnul meu mă înjoseşte!”

 • 89:17

  Nu, voi sunteţi cei care nu cinstiţi orfanul!

 • 89:18

  Voi sunteţi cei care nu lăsaţi să fie ospătat sărmanul!

 • 89:19

  Voi mâncaţi cu lăcomie moştenirea!

 • 89:20

  Voi iubiţi în neştire bogăţia!

 • 89:21

  Nu, când pământul va fi făcut fărâme,

 • 89:22

  iar Domnul tău va veni cu îngerii, rând după rând:

 • 89:23

  în Ziua aceea, va veni Gheena şi în Ziua aceea, omul îşi va aminti... La ce-i mai foloseşte însă să-şi amintească atunci?

 • 89:24

  El va spune: “Ce bine ar fi fost de aş fi făcut ceva pentru Viaţa mea de Apoi!”

 • 89:25

  În Ziua aceea va fi chinuit cum chinuit nu a mai fost nimeni,

 • 89:26

  şi va fi încătuşat cum încătuşat nu a mai fost nimeni.

 • 89:27

  Suflete ostoit!

 • 89:28

  Întoarce-te la Domnul tău, mulţumit şi dând mulţumire!

 • 89:29

  Intră dimpreună cu robii Mei!

 • 89:30

  Intră în Raiul Meu!

Paylaş
Tweet'le