92 LEYL

 • 92:1

  Pe ziua care-l dezvăluie!

 • 92:2

  Pe noaptea care-l învăluie!

 • 92:3

  Pe ceea ce El a creat, bărbat şi femeie!

 • 92:4

  Felurită este truda voastră!

 • 92:5

  Celui care dă şi se teme,

 • 92:6

  celui care socoate adevărată prea-frumoasa răsplată,

 • 92:7

  Noi îl vom înlesni întru înlesnire.

 • 92:8

  Zgârcitului ce caută să se îmbogăţească,

 • 92:9

  celui care socoate minciună prea-frumoasa răsplată,

 • 92:10

  Noi îl vom înlesni întru împovărare.

 • 92:11

  La nimic nu-i va sluji averea sa, când se va prăvăli în genune!

 • 92:12

  Să arătăm Calea cea Dreaptă,

 • 92:13

  căci Viaţa de Apoi şi Viaţa de Acum sunt ale noastre deopotrivă.

 • 92:14

  V-am prevenit asupra Focului arzător

 • 92:15

  în care va fi aruncat cel prea nemernic,

 • 92:16

  cel care huleşte şi apoi întoarce spatele.

 • 92:17

  Cel mult temător va fi ţinut însă deoparte,

 • 92:18

  ca şi cel care dă din averea sa întru mântuire.

 • 92:19

  Nimeni nu-şi va afla rasplata la El

 • 92:20

  în afara celui care caută la faţa Domnului său, Preaînaltul,

 • 92:21

  şi care va fi mulţumit.

Paylaş
Tweet'le