96 ALAK

 • 96:1

  Citeşte în numele Domnului tău ce a creat!

 • 96:2

  Cel ce a creat omul dintr-un cheag de sânge.

 • 96:3

  Citeşte, căci Domnul tău este Mult-dăruitorul,

 • 96:4

  El l-a învăţat pe om cu condeiul,

 • 96:5

  l-a învăţat ceea ce nu ştia.

 • 96:6

  Omul, dimpotrivă, se îngâmfează

 • 96:7

  îndată ce se vede bogat.

 • 96:8

  Tot la Domnul tău este însă întoarcerea!

 • 96:9

  L-ai văzut pe cel care îl împiedica

 • 96:10

  pe un rob (al lui Dumnezeu) să se roage?

 • 96:11

  L-ai socotit c-ar fi pe Calea cea dreaptă,

 • 96:12

  când poruncea pietate?

 • 96:13

  L-ai văzut apoi hulind şi întorcând spatele?

 • 96:14

  Nu ştie el oare că Dumnezeu este Atoatevăzător?

 • 96:15

  Ba nu! Dacă nu încetează, îl vom scutura de cârlionţul din frunte,

 • 96:16

  cârlionţ mincinos şi păcătos.

 • 96:17

  Să-şi cheme obştea lui!

 • 96:18

  Noi vom chema îngerii-păzitorii!

 • 96:19

  Nu! Nu-i da ascultare! Ci prosternează-te şi apropie-te (de Dumnezeu)!

Paylaş
Tweet'le