1 FATİHA

 • 1:1

  Magaca Eebe yaan kubillaabaynaa ee Naxariis guud iyo mid gaaraba Naxariista.

 • 1:2

  Mahad Eebaa iska leh ee barbaariyaha Caalamka ah (Koonka).

 • 1:3

  Ee naxariis guud iyo mid gaaraba naxariista.

 • 1:4

  Ee hanta maalinta abaalmarinta (Qiyaamada).

 • 1:5

  adiga unbaan ku caabudaynaa, adiga unbaana kaa kaalmo waydiisanaynaa (Eebow).

 • 1:6

  ee nagu hanuuni jidka toosan (Xaqa).

 • 1:7

  Jidka kuwii aad unicmaysay eedan u cadhoonin dhuminna.

Paylaş
Tweet'le