103 ASR

  • 103:1

    Eebe wuxuu ku dhartay Waqtiga Casarka ah.

  • 103:2

    In Dadku khasaaro ku sugunyahay.

  • 103:3

    Marka laga reebo kuwa rumeeyay xaqa ee Camal fiican fala, isuna dardaarma xaqa, isuna dardaarma Samirka.

Paylaş
Tweet'le