110 NASR

  • 110:1

    Markuu yimaaddo gargaarkii Eebe iyo Fatxiga (Furashada maka).

  • 110:2

    Ood aragtid Dadkoo Diinta Eebe u soo gali Kooxo.

  • 110:3

    U tasbiixso Eebe adoo ku mahadin Dambidhaafna waydiiso illen waa dambidhaaf badanee.

Paylaş
Tweet'le