114 NAS

 • 114:1

  Waxaad dhahdaa «Nabiyow» waxaan ka magangeley Eebaha dadka barbaariya.

 • 114:2

  Ee dadka xukuma.

 • 114:3

  Ee ah Ilaaha dadka.

 • 114:4

  Sharka «iyo xumaanta» waswaasiyaha qarsoon.

 • 114:5

  Ee waswaasiya laabta «Qalbiga» dadka.

 • 114:6

  «Kuwaas wax waswaasinayna» oo ah jinni iyo insiba.

Paylaş
Tweet'le