55 RAHMAN

 • 55:1

  (Eebaha) Raxmaan ah.

 • 55:2

  Wuxuu baray (Nabiga iyo dadka kalaba) Quraanka.

 • 55:3

  Dadkana wuu abuuray.

 • 55:4

  Wuxuuna baray dadka (Hadalka).

 • 55:5

  Qorraxda iyo dayaxuna waxay ku socdaan xisaab.

 • 55:6

  Xiddigga iyo Geedkuba way Sujuudaan (Eebe Dartiis).

 • 55:7

  Samadana Eebaa koryeelay, Garsoorna wuu dajiyay.

 • 55:8

  Si aydaan uga gudbin Caddaaladda.

 • 55:9

  Miisaanka ku hagaajiya Caddaalad, hana nuqaamininna.

 • 55:10

  Dhulkana Eebe wuxuu u dajiyay khalqiga.

 • 55:11

  Dhexdiisa waxaa ah Faakihad (khudaar) iyo Timir Fiido leh.

 • 55:12

  Xubuubna (midho) ball leh iyo udgoona wuu abuuray.

 • 55:13

  Nicmooyinka Eebe teebaad beeninaysaan (Insi iyo Jinniyow).

 • 55:14

  Dadka Eebaa ka abuuray dhoobo Jilay oo kale ah.

 • 55:15

  Jaankana wuxuu ka abuuray ololka Naarta.

 • 55:16

  Nicmooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

 • 55:17

  Ilaaheen waa Eebaha Labada Qorrax ka soo bax iyo Labada Qorrax u dhac.

 • 55:18

  Nicmooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

 • 55:19

  Eebe waan kan Labada Badood dariseeyey iyagoo kulmi.

 • 55:20

  Dhexdoodana yeelay soohdin (kala reebta) iskumana xadgudbaan.

 • 55:21

  Nicmooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

 • 55:22

  Waxaa lagala baxaa Baddaas Lu'Lu'iyo Murjaan (Jawhar).

 • 55:23

  Nimcooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

 • 55:24

  Eebe waxaa u sugnaaday Doomaha socda Badda oo Buuro la mid ah.

 • 55:25

  Nimcooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

 • 55:26

  Dhammaan waxa (Dhulka) korkiisa ah wuu tagi.

 • 55:27

  Waxaase hadhi Eebaha wayn ee sharafta leh.

 • 55:28

  Nimcooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

 • 55:29

  Waxaa Eebe wax waydiista Samada iyo Dhulka waxa ku sugan, goorwalbana wuxuu maamuli arrin.

 • 55:30

  Nimcooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

 • 55:31

  Waana idin xisaabin si dhab ah Insi iyo Jinniyow.

 • 55:32

  Nimcooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

 • 55:33

  Jinni iyo Insiyow haddaad kartaan inaad ka baxdaan Samada Hajooyinkooda iyo Dhulka ka baxa, kamana bixikartaan xujo la'aan.

 • 55:34

  Nimcooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

 • 55:35

  Eebe (hadduu doono) wuxuu idinku diri Olol Naar ah, iyo Maar (la dhalaaliyay) umana gargaarsanaysaan.

 • 55:36

  Nimcooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

 • 55:37

  Markay Samadu dillaacdo oy noqoto ubax guduudan oo subag la mid ah (dhalaasho) markaas dadkaa la abaalmarin).

 • 55:38

  Nimcooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

 • 55:39

  Maalintaas Ruux la warsan dambigiisa Insi iyo Jinniba ma jiro.

 • 55:40

  Nicmooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

 • 55:41

  Dambiilayaasha waxaa lagu aqoonsan astaamahooda, waxaana la qaban Foodda iyo gommadaha (Naartaana lagu tuuri).

 • 55:42

  Nimcooyinka Eebe teebaad beeninaysaan,

 • 55:43

  Tani waa Jahannamadii ay beeniyeen Dambiilayaashu (yaa lagu dhihi).

 • 55:44

  Waxay ku meereysan Jahannamo iyo biyo kulayl daran dhexdooda.

 • 55:45

  Nimcooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

 • 55:46

  Ruuxii ka yaaba Eebe hor istaaggiisa wuxuu mudan Laba Janno.

 • 55:47

  Nimcooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

 • 55:48

  Jannooyinkaas oo midabyo leh (iyo Laamo).

 • 55:49

  Nicmooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

 • 55:50

  Waxaa laga helaa ilo socda.

 • 55:51

  Nimcooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

 • 55:52

  Waxaa laga helaa nooc kasta oo Faakiha ah (Khudaar ah).

 • 55:53

  Nimcooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

 • 55:54

  Waxay ku dangiigsan (ehlu Jannuhu) Gogol ay tahay hoosteedo istabraq (xariir) Midhaha Jannooyinku waa u dhawyihiin.

 • 55:55

  Nicmooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

 • 55:56

  Jannooyinka iyo Firaashka waxaa ku sugan Haween Indha waawayn oo dhawrsoon oosan taabanin horay Insi iyo Jinni midna.

 • 55:57

  Nicmooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

 • 55:58

  Waxaad moodaa Haweenkaas Yaaquut iyo Murjaan (Jawhar midab leh).

 • 55:59

  Nicmooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

 • 55:60

  Wanaag abaalkiisu soo wanaag ma aha.

 • 55:61

  Nicmooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

 • 55:62

  Waxay heli Labadaas Janno ka sokow kuwa kale.

 • 55:63

  Nicmooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

 • 55:64

  Waana Laba Jannoo madow (cagaaran).

 • 55:65

  Nicmooyinka Eebe teebad beeninaysaan.

 • 55:66

  Waxaa dhexdeeda ah Laba ilood oo burqan.

 • 55:67

  Nicmooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

 • 55:68

  Dhexdooda waxaa ah Faakihad (khudrad) iyo Timir iyo Rummaan.

 • 55:69

  Nicmooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

 • 55:70

  Dhexdooda waxaa ah Haween khayr leh oo Quruxsan.

 • 55:71

  Nicmooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

 • 55:72

  Waa Haween Indhacad oo Gurigooda jooga.

 • 55:73

  Nicmooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

 • 55:74

  Waa Haween uusan horay u taabanin Insi iyo Jinni midna.

 • 55:75

  Nicmooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

 • 55:76

  Waxayna ehlu-Jannuhu ku dangiigsan Barkimo cagaaran iyo Gogol Quruxsan,

 • 55:77

  Nicmooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

 • 55:78

  Waxaa barakadiisu badnaatay Magaca Eebaha wayn ee shrafta leh.

Paylaş
Tweet'le