68 KALEM

 • 68:1

  Eebe wuxuu ku dhaartay Qalinka iyo waxa Malaa'igtu qorayso (Camalka dadka).

 • 68:2

  Ee Nabiyow Nicmada Eebe darteed lama waallid.

 • 68:3

  Waxaana kuu sugnaaday Ajri aan go'ayn.

 • 68:4

  Waxaana kuu sugnaaday dabeeco (fiican) oo weyn.

 • 68:5

  Waad arki doontaa nabiyow Gaaladuna way arki doonaan.

 • 68:6

  kinna waalan (ama la caddibo).

 • 68:7

  Eebe waa ogyahay Cidda ka dhunta Jidkiisa, waana ogyahay Cidda hanuunsan.

 • 68:8

  Ee Nabiyow ha maqlin xaq beeniyayaasha (Warkooda).

 • 68:9

  Waxay jecel yihiin inaad u iilato iyana kuu soo iishaan.

 • 68:10

  Ha maqlin dhaar badane dhammaantiis oo dullaysan.

 • 68:11

  oo Xanlow ah, isku diraa ah.

 • 68:12

  Khayrka iyo Xoolahana reebta, gardarrow iyo dambiile ah.

 • 68:13

  Xumaantana ku madax agad isku dhejisna ah (xumaanlow ah).

 • 68:14

  inuu Xoolo iyo Wiilal uu leeyahay darteed (yuu saas u falay).

 • 68:15

  Marka Quraankannaga lagu akhriyana wuxuu dhahaa waa dadkii hore warkoodii.

 • 68:16

  wuxuuse Eebe ka calaamayn Sanqaroorka.

 • 68:17

  Eebe wuu Imtixaanay Gaaladii (Reer Makaad) sidii loo imtixanay kuwii beerta markay ku dhaarten inay Aroortii goostaan.

 • 68:18

  Iyagoon dhihin haddii Eebe idmo.

 • 68:19

  Waxaase Beertii xagaa Eebe uga yimid Amar iyagoo hurda.

 • 68:20

  Waxayna noqotay wax la shafay oo kale.

 • 68:21

  wayna isu dhawaaqeen Subaxdii.

 • 68:22

  iyagoo leh kallaha oo beerta goosta.

 • 68:23

  wayna tageen iyagoo Codka hoos u dhigi.

 • 68:24

  inaan Beerta maanta Miskiin soo gelin.

 • 68:25

  Wayna kallaheen iyagoo diidan (in Miskiin u soo galo).

 • 68:26

  Markay ay arkeen Beertii siday tahay yey isu dhaheen waan soo dhunnay.

 • 68:27

  haddana way isgarteen waxayna dhaheen ma ehee waa la ina hoojiyey.

 • 68:28

  Markaas kii u fiicnaa yiri: miyaana idin dhihin war Eebe weyneeya.

 • 68:29

  Markaasay dheheen Eebaa weyn, waan xad gudubnay.

 • 68:30

  Markaasaa qaarba qaar ku jeedsaday iyagoo is dagaali.

 • 68:31

  Waxayna dheheen Magacaana ba'ye waan xad gudubnay.

 • 68:32

  Eebe wuxuu u dhow yahay inuu noogu beddelo mid ka fiican isagaan Khayr ka rajaynaynaa eh.

 • 68:33

  Caddibaaddu waa saas Caddibaadda Aakharaase ka weyn haddii ay wax ogyihiin.

 • 68:34

  Kuwa Eebe ka dhowrsada waxay Eeba agtiisa ku leeyihiin «Jannada Naciimada».

 • 68:35

  Ma Muslimiinta yaanu kala mid dhigaynaa Dambiilayaasha.

 • 68:36

  Seed u dhihi kartaan saas.

 • 68:37

  Mise Gaalooy waxaa idiin sugnaaday Kitaab aad akhrisataan.

 • 68:38

  oo Waxaad doontaanba aad ka helaysaan.

 • 68:39

  Mise ballan adag yaad naga qaadeen tan iyo Maalinta Qiyaame oo waxaad rabtaaan aad xukumaysaan.

 • 68:40

  Weydii (Nabiyow) Gaalada Cidda damiinka ugu ah Xaalkaas.

 • 68:41

  mise dad la wadaaga Arrintaas yey leeyihiin, ha keeneen kuwaas hadday run sheegi.

 • 68:42

  Maalinta dhudhunka la faydi doono Gaaladana loogu yeedhi doono inay sujuudaan ma karayaan Sujuud.

 • 68:43

  Indhaha Gaaladu Maalintaas waa dullaysan tahay waxaana ku muuqda Walbahaar iyo qoomamo, waxayna ahaayeen (Adduunka) kuwa loogu yeeray Sujuud iyagoo nabad qaba.

 • 68:44

  Isu kaana daa aniga iyo kuwa beeniyey Quraanka waana sasabi iyagoon ogeyn.

 • 68:45

  Waana sugi tan iyo muddo, Maamulka Eebana waa xoog badan yahay.

 • 68:46

  Nabiyow ma waxaad weydiisatay Gaalada Ujuuro oo markaas Cuslleeyey.

 • 68:47

  Mise waxa maqan yaa aktooda yaal ooy wax ka qori.

 • 68:48

  Ku samir Xukunka Eebe hana noqonin sidii Saaxiibkii Xuudka (Mallayga Yuunus) markuu naadiyey Eebihiis isaga oo walbahaarsan.

 • 68:49

  Haddan naxariista Eebe haleelin waxaa lagu tuuri lahaa Cidlo (bannaan) isagoo la dagaalay.

 • 68:50

  Waxaase doortay Eebihiis wuxuuna ka dhigay kuwa wanaagsan.

 • 68:51

  Waxay u dhow yihiin kuwi gaaloobay inay daymada kugu lagdaan markay maqlaan Qur'aanka waxayna dhihi waa waalan yahay (Nabigu).

 • 68:52

  Quraanka iyo Nabiguna waa uun waanada Caalamka.

Paylaş
Tweet'le