70 MEARİC

 • 70:1

  Midbaa wuxuu Eebe warsaday in Caddibaad ku dhacda Gaalada (loo soo dedejiyo).

 • 70:2

  Caddibaadaasna wax Gaalada ka Celin ma jiro.

 • 70:3

  Waxayna ka imaan Caddibaaddaasu Eebaha sarraynta iyo Sharafta u Saaxiiba.

 • 70:4

  Ee Malaa'igta kale iyo Jibriilba u koraan Maalin qaddarkeedu dhan yahay Konton Kun oo Sano.

 • 70:5

  Ee Nabiyow Samir Samir wanaagsan.

 • 70:6

  Gaaladu waxay Caddibaadda u arkaan inay fogtahay.

 • 70:7

  Annaguna waxaan u aragnaa inay dhawrdahay.

 • 70:8

  Caddibaaddaasu waxay dhici Maalinta Cirku noqon bir la dhalaaliyey oo kale.

 • 70:9

  Buuruhuna ay noqon Suuf la tifay oo kale.

 • 70:10

  Sokeeyana uusan sokeeye wax warsanaynin.

 • 70:11

  Wayna is arkayaan, dambiiluhuna wuxuu jeelaan inuu iskaga furto Maalintaas Caddibaadeeda Caruurtiisa.

 • 70:12

  Haweenaydiisa, Walaalkiis.

 • 70:13

  iyo qaraabadiisii soo dhawaynayey.

 • 70:14

  iyo waxa Dhulka ku sugan dhammaan markaa uu nabad galo.

 • 70:15

  Saas ma aha ee waxaa jirta Naar kulul (oo ay geli).

 • 70:16

  Waxayna siibi Galka (Madaxa iyo Jirka).

 • 70:17

  Waxayna u dhawaaqi dadka jeedsaday xaqana diiday.

 • 70:18

  Xoolahana kulmiyey oo hayey (oon xaqa ku bixinin).

 • 70:19

  Dadka waa la abuuray iyaga oo Naf jaclaysi badan.

 • 70:20

  Haddii dhib taabto wuu argagaxaa.

 • 70:21

  Hadduu khayr helana wuu reebaa.

 • 70:22

  Marka laga reebo Muslimiinta tukata.

 • 70:23

  Ee ah kuwa Salaaddooda daa'ima.

 • 70:24

  Kuwa Xoolahoodana xaq la ogyahay ka bixiya.

 • 70:25

  Siiyana kuwa baryootama iyo kuwaan wax haysan.

 • 70:26

  Kuwa rumeeya Maalinta Qiyaame (ee Abaal marinta).

 • 70:27

  Kuwa ka Cabsaday, Caddibaadda Eebahood.

 • 70:28

  Maxaa yeelay Caddibaadda Eebe wax ka Aamin ah ma jiro.

 • 70:29

  Kuwa ka ilaaliya Xubinta (dhalmaha) sino.

 • 70:30

  30 Waxa ka soo haray Xaaskooda ama ay hanteen, taasna laguma dagaalo.

 • 70:31

  Ruuxiise doona wax gudubsan kuwaa waa mid xad gudbay.

 • 70:32

  Kuwa waxa lagu aaminay iyo Ballankaba ilaaliya.

 • 70:33

  Kuwa maraggooda si fiican u furay.

 • 70:34

  Kuwa Salaaddooda xafida (dhawra).

 • 70:35

  Kuwaasi waxay geli Jannooyin lagu Sharrifo.

 • 70:36

  Maxaa u sugnaaday Gaalada oo ay xagga Nabiga u deg degi (iagoo beenin).

 • 70:37

  Iyagoo midigta Nabiga iyo Bidixdiisaba Koox Koox u jooga.

 • 70:38

  Ma wuxuu damci Ruux kasta oo ka mid ah in geliyo Jannatu Naciima.

 • 70:39

  Saas ma aha ee waxaan ka abuuray waxay ogyihiin.

 • 70:40

  Waxaan ku dhaaran Qorrax ka soo baxyada iyo Qorrax u dhacyada ee waan karraa.

 • 70:41

  Inaan ku baddallo kuwa ka khayr badan, nagamana dheerayn karaan.

 • 70:42

  Ee iska dhaaf ha dhumbadeen eh (xumaanta) hana Ciyaareen intay kala kulmaan Maalintoodii Qiyame ee loogu gooddiyey.

 • 70:43

  Maalinta ay ka soo bixi Qubuuraha iyagoo deg degi ood mooddo inay u laxaadsan Calaamo loo taagay (xaggooda).

 • 70:44

  Aragooduna waa dullaysan yahay Maalintaas, waxaana ka muuqda oo dabooli dulli, Maalintaasuna waa Maalintii loogu yaboohay (Abaal marinteeda).

Paylaş
Tweet'le