80 ABESE

 • 80:1

  Wajiguu u uruuriyay oo jeedsaday (Nabigu).

 • 80:2

  Inuu u yimid kii Indhaha la'aa.

 • 80:3

  Miyaad ogtahay inay u dhawdahay inuu hanuuno oo Daahir noqdo.

 • 80:4

  Ama uu xusuusto oy xusuustu anfacdo.

 • 80:5

  Ruuxiise is deeqtoonaysiiya (islana waynaada).

 • 80:6

  Ma; Adaa u bambixi.

 • 80:7

  Maxaa kaa saaran hadduusan hanuunin.

 • 80:8

  Ruuxiise kuu yimaadda isagoo dagdagi.

 • 80:9

  Oo Eeba ka yaabi.

 • 80:10

  Miyaad ka shuqloomi.

 • 80:11

  Saas ma; aha ee Aayadahani waa waano.

 • 80:12

  Ruuxii doonana wuu ku waana qaadan.

 • 80:13

  Waxay ku sugantahay (waanadu) Kutub Sharaf leh.

 • 80:14

  Oo la kor yeelay lana Daahiriyay.

 • 80:15

  Oy Gacanta ku hayaan Malaa'ig (wax qorta).

 • 80:16

  Sharafna leh oo baarri ah.

 • 80:17

  Gaalo halla lacnado Gaalnima badanaa.

 • 80:18

  Muxuu Eebe ka abuuray kuwaas.

 • 80:19

  Dhibicbuu ka abuuray wuuna ekeeyay.

 • 80:20

  Jidkana wuu u fudaydiyay.

 • 80:21

  Markaasuu dilaa Qabrina ku Asturaa.

 • 80:22

  Markuu doonana wuu soo bixin.

 • 80:23

  Saas ma; aha (ee Dadku) wixii la faray ma yeelin.

 • 80:24

  Dadku ha fiiriyo Cuntadiisa.

 • 80:25

  Inaan Roob ku soo shubno.

 • 80:26

  Dhulkana markaas aan jeexno.

 • 80:27

  Kana soo bixinno Midho.

 • 80:28

  Iyo cinab iyo Daaqa (Xoolaha)

 • 80:29

  Iyo Zeytuun iyo Timir.

 • 80:30

  Iyo Beerow waawayn.

 • 80:31

  Iyo Faakiho (khudaar) iyo Daaq.

 • 80:32

  Si aad ugu intifaacdaan idinka iyo xoolihiinnu.

 • 80:33

  Markay Qayladii darrayd timaaddo (Suurka).

 • 80:34

  Waa maalinta Ruuxu ka carari Walaalkiis.

 • 80:35

  Iyo Hooyadiis Iyo Aabihiis.

 • 80:36

  Iyo Haweeneydiisii iyo Carruurtiisii.

 • 80:37

  Ruux walbana Maalintaas waxaa shuqlin xaalkiisa.

 • 80:38

  Wajiyaal Maalintaas way Nuuri (Farxi).

 • 80:39

  Wayna Qosli oy bishaaraysan.

 • 80:40

  Wajiyaalna Maalintaas waxaa ka muuqan Dulli.

 • 80:41

  Waxaana dabooli Madow (iyo naxdin).

 • 80:42

  Kuwaasina waa Gaalada Faasiqiinta ah (aadna u xun).

Paylaş
Tweet'le