86 TARIK

 • 86:1

  Eebe wuxuu ku dhaartay Samada iyo Xiddigga guura.

 • 86:2

  Ma taqaan Xiddigga guura.

 • 86:3

  Waa Xiddig ifa.

 • 86:4

  Ee Nafwalba waxaa kor jooga ilaaliye (Malag).

 • 86:5

  Ee Dadku ha dayo waxa laga abuuray.

 • 86:6

  Waxaa laga abuuray Biyo booda.

 • 86:7

  Kana soobaxa Dhabar iyo laab dhexdood.

 • 86:8

  Eebana waa karaa soo celinta Dadka (qiyaamada).

 • 86:9

  Maalinta la imtixaani waxa (Laabta) ku qarsoon.

 • 86:10

  Dadkuna Xoog ma leh (Maalintaas) iyo wax u gargaaara midna.

 • 86:11

  Eebana wuxuu ku dhaartay Samada Roobka leh.

 • 86:12

  Iyo Dhulka jeexma (waxna ka soo baxo).

 • 86:13

  Ee Quraanku waa hadal wax kala bixiya (wanaagga iyo Xumaanta).

 • 86:14

  Ciyaarra ma aha (ee waa dhab).

 • 86:15

  Gaaladu waxbay dhakri.

 • 86:16

  Annaguna waanu kaydi (Abaalmarin).

 • 86:17

  Ee u sug Gaalada wax yar.

Paylaş
Tweet'le