87 A'LA

 • 87:1

  Waynee Magaca Eebe ee Sarreeya.

 • 87:2

  Eebaha abuuray khalqiga ekeeyayna.

 • 87:3

  Eebaha wax walba qaddaray Jidkana tusiyey.

 • 87:4

  Eebaha soo bixiya Daaqa.

 • 87:5

  Kana dhiga markaas ka dib caws ingagagan oo Madow.

 • 87:6

  Waxaan kuu akhriyaynaa Quraanka halmaaminamaysid.

 • 87:7

  Wuxuu Eebe doono mooyee, Eebana waa ogyahay waxa muuqda iyo waxa qarsoonba.

 • 87:8

  Waxaana kuu fududaynhaynaa Waddo fiican.

 • 87:9

  Ee wax waani (Nabiyow) markay wax tari waanadu.

 • 87:10

  Waxaa waantoobi Ruuxa Eebe ka yaabee.

 • 87:11

  Waxaana ka fogaan waanada Ruuxa xune.

 • 87:12

  Ee ah mid gali Naar wayn.

 • 87:13

  Oon kuna dhimanayn dhexdeeda kuna noolanayn.

 • 87:14

  Waxaana liibaanay Ruuxii Daahir noqda.

 • 87:15

  magaca Eebana Xusa, Salaaddana tukada.

 • 87:16

  Saas ma'aha ee Dadku wuxuu doortay nolosha Adduunyo ee dhaw.

 • 87:17

  Aakhiraase khayr badan baaqina ah (hadhi).

 • 87:18

  Arrintaasuna waxay ku sugantahay Kutubtii hore.

 • 87:19

  Kutubtii (Nabi) Ibraahim iyo (Nabi) Muuse.

Paylaş
Tweet'le