91 ŞEMS

 • 91:1

  Eebe wuxuu ku dhaartay Qorraxda iyo Barqinkeeda.

 • 91:2

  Iyo Dayuxu markuu Qorraxda raaco.

 • 91:3

  Iyo Maalintu markay ifiso.

 • 91:4

  Iyo Habeenku markuu daboolo (madoobaado).

 • 91:5

  Iyo Samada iyo say u dhisantahay.

 • 91:6

  Iyo Dhulka iyo suu u fidsanyahay.

 • 91:7

  Iyo Nafta iyo sida Eebe u ekeeyay.

 • 91:8

  Una tusiyay Jidka xun iyo ka Eebe kayaabiddaba.

 • 91:9

  Ee waxaa liibaanay Ruxii Naftiisa Daarhiriya.

 • 91:10

  Waxaana khasaaray Ruuxii Naftiisa xumaan dhex galiya.

 • 91:11

  Thamuud waxay beeniyeen (xaqii) kibir dartiis.

 • 91:12

  Marku tagay koodi xumaa (si uu hasha u dilo).

 • 91:13

  Oo Rasuulkii Eebana ku yidhi, iska daaya Hasha Eebe iyo Cabbideeda.

 • 91:14

  Wayna beeniyeen Rasuulkii Hashiina way Dileen markaasaa Eebe si daran u caddibay Dambigooda dartiis.

 • 91:15

  Isagoon Eebe ka yaabaynin cidhib (iyo wax yeello)

Paylaş
Tweet'le