93 DUHA

 • 93:1

  Eebe wuxuu ku dhaartay Barqinka.

 • 93:2

  Iyo Habeenku markuu xasilo (Madoobaado).

 • 93:3

  Inaan Eebe ka tagin Nabiyow kuuna cadhoonin.

 • 93:4

  Aakharana kaaga khayr badan Aduunka.

 • 93:5

  Eebaana ku siindoona (wanaag) waadna raalli noqon.

 • 93:6

  Miyuusan ku helin Eebahaa Adigoo Agoon ah oosan ku dhawaynin.

 • 93:7

  Miyuunase ku helin Adigoo baadi ah oosan ku hanuuninin.

 • 93:8

  Miyuunase ku helin Adigoo caydhi ah oosna ku hodminin (kuu waxyoonin).

 • 93:9

  Ee Agoonta ha xoogin (hana dhihin).

 • 93:10

  Ka wax su'aalina ha canaanan.

 • 93:11

  Nicmada Eebahaana ka sheekee (ku mahadi).

Paylaş
Tweet'le