95 TİN

 • 95:1

  Eebe wuxuu ka dhaartay Tiinka iyo Zeytuunka.

 • 95:2

  Iyo Dhuuri Siina.

 • 95:3

  Iyo Magaaladan Aaminka ah (Maka).

 • 95:4

  Ee waxaana ku abuurray Dadka Muuqal toosan.

 • 95:5

  Kaddibna waxaan u celinaynaa hoos (gabow dartiis).

 • 95:6

  Hase yeeshee kuwa rumeeyey xaqa camalwanaagsanna falay, waxay mudan Ajri aan go'aynin.

 • 95:7

  Ee Maxaa Gaalada u sababay beeninta Qiyaamada intaas ka dib.

 • 95:8

  Miyuusan Eebe ahayn kan ugu xukun wanaagsan. (Eebaa xukun wanagsan).

Paylaş
Tweet'le