96 ALAK

 • 96:1

  Wax ku akhri Nabiyow Magaca Eebe ee abuuray (khaliqiga).

 • 96:2

  Dadkana ka abuuray Calaq.

 • 96:3

  Akhri Eebana waa kan Sharafta lehe.

 • 96:4

  Ee Dadka baray sida Qalinka wax loogu qoro.

 • 96:5

  Dadkana baray waxayna aqoonin.

 • 96:6

  Saas ma aha ee Dadku (Gaaladu) waa gudbeen.

 • 96:7

  Markuu isku ogaaday Hodontinnimo.

 • 96:8

  Eebaha xaggiisaase loo noqon.

 • 96:9

  Ka warrama midka ka reebaya.

 • 96:10

  Addoon (Eebe) oo tukan Salaadda.

 • 96:11

  Bal ka warrama hadduu ka laga reebi hanuunsanyahay (waa Nabiga).

 • 96:12

  Ama uu fari Eeba ka yaabid.

 • 96:13

  Balse ka warrama hadduu midka wax ka reebi uu beeniyay (xaqa) kana jeedsaday (waa AbuuJahal iyo wixii la mid ahe).

 • 96:14

  Miyuusan ogayn in Eebe arko.

 • 96:15

  Saas ma aha ee hadduusan joogin waxaannu qaban Foodda.

 • 96:16

  Food beenaleey ah ghafna badan.

 • 96:17

  Ha u yeedho gargaarihiisa.

 • 96:18

  Waxaanu u yeedhi Malaa'ig darane.

 • 96:19

  Saas ma aha ee warkiisa ha maqlin Sujuudna una dhawow (Eebe).

Paylaş
Tweet'le