99 ZİLZAL

 • 99:1

  Marka DHulka la gilgilo.

 • 99:2

  Dhulkuna soo bixiyo culaykiisii (wixii ku aasnaa).

 • 99:3

  Dadkuna (Gaaladuna) dhahaan maxay leedahay.

 • 99:4

  Maalintaas waxay ka sheekayn warkeeda.

 • 99:5

  Maxaayeelay Eebaa u waxyooday.

 • 99:6

  Maalintaas Dadku way soo bixi iyagoo kala tagsan (xagga Diinta iyo Camalkaba) si ay u arkaaan camalkooda.

 • 99:7

  Ruuxiise wax yaroo khayra fala wuu arki.

 • 99:8

  Kiise wax yar oo shar fala wuu arki.

Paylaş
Tweet'le