1 FATİHA

 • 1:1

  Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

 • 1:2

  Falënderimi i takon All-llahut, Zotit të botërave!

 • 1:3

  Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

 • 1:4

  Sunduesit të ditës së Gjykimit!

 • 1:5

  Ty të adhurojmë dhe prej Teje ndihmë kërkojmë!

 • 1:6

  Udhëzona në rrugën e drejtë!

 • 1:7

  Në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin, e jo në të atyre që je i hidhëruar, dhe që kanë humbur!

Paylaş
Tweet'le