107 MAUN

 • 107:1

  A e ke parë ti (a e sheh) atë, që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinënë botën tjetër?

 • 107:2

  Po ai është që e përzë në mënyrë të vrazhdë bonjakun.

 • 107:3

  Dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfërin.

 • 107:4

  Pra shkatërrim është për ata që falen,

 • 107:5

  të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm.

 • 107:6

  Ata që vetëm shtiren (sa për sy e faqe).

 • 107:7

  Dhe nuk japin as sendin më të vogël (as hua).

Paylaş
Tweet'le