54 KAMER

 • 54:1

  Momenti (i katastrofës së përgjigjthshme) është afruar, e hëna është çarë (në dysh).

 • 54:2

  Po ata (idhujtarët) edhe nëse shohin ndonjë argument (mrekulli) zprapsen e thonë: “Kjo është magji e vazhdueshme!”

 • 54:3

  Dhe përgënjeshtruan, e ndoqën dëshirat e veta, por çdo çështje arrinë cakun e fundit.

 • 54:4

  Atyre u patën ardhur aso lajmesh (të popujve të lashtë), ku ka mjaft qortime, (për ata që kuptojnë).

 • 54:5

  Urtësi e përsosur (është Kur’ani)! Po sa bëjnë dobi qortimet!

 • 54:6

  Pra, largohu prej tyre. ditën kur thirrësi (Israfili) kumton një send të tmerrshëm.

 • 54:7

  Dalin prej varreve, e si karkaleca të shpërndarë e me shikim ë përulur.

 • 54:8

  Duke shpejtuar drejt atij që i thërret, e, jobesimtarët thonë: “Kjo është ditë e vështirë”.

 • 54:9

  Populli i Nuhut që ishte para tyre përgënjeshtroi, dhe robin Tonë (Nuhun) e quajti rrenacak dhe i thanë: “I marrë!” dhe iu bë kërcënim.

 • 54:10

  E ai iu drejtua Zotit të vet: “Unë jam i mundur, prandaj më ndihmo!”

 • 54:11

  Atëherë Ne me një shi të vrullshëm i hapëm dyert e qiellit.

 • 54:12

  Dhe Ne tokën e zbërthyem në burime uji, kurse uji u bashkua siç ishte e caktuar.

 • 54:13

  E atë (Nuhun) e bartëm në (anije) dërrasash e shtyllash të gojëzuara.

 • 54:14

  Që lundronte në mbikëqyrje Tonë. (I fundosëm) Si ndëshkim për atë (Nuhun) që ishte mohuar (përbuzur).

 • 54:15

  Atë (ngjarje) Ne e lamë kujtim, po a ka ndokush që merr mësim?

 • 54:16

  E çfarë ishte ndëshkimi Im dhe kërcënimi Im!

 • 54:17

  Ne Kur’anin e bëmë të lehtë për mësim, po a ndokush që merr mësim?

 • 54:18

  Adi përgënjeshtroi, e çfarë ishte ndëshkimi Im dhe kërcënimi?

 • 54:19

  Atyre Nenjë ditë fatkeqe të përjetshme u lëshuamnjë erë të fortë.

 • 54:20

  I ngriste njerëzit si të ishin trupa hurmash të shkulura.

 • 54:21

  Dhe çfarë ishte ndëshkimi Im dhe vërejtja Ime?

 • 54:22

  Ne Kur’anin e bëmë të lehtë për të kuptuar, a ka ndokush që merr këshillë?

 • 54:23

  Themudi përgënjeshtroi të dërguarit.

 • 54:24

  E thamë: “A të shkojmë pas një të vetmit njeri që doli nga mesi ynë, po Ne atëherë do të jemi të humbur në një marrësi!”

 • 54:25

  A, atij nga mesi jonë iu dha shpallja? Jo, por ai është një gënjeshtar mendjemadh.

 • 54:26

  Mirëpo ata nesër do të kuptojmë se kush është gënjeshtari, mendjemadhi!

 • 54:27

  Ne atyre do t’ua dërgojmë deven si sprovë e ti vetëm dhe bën durim.

 • 54:28

  Dhe lajmëroji ata se uji është i ndarë për ta veç e veç, secili do të paraqitet për të pirë ujë në rendin e vet.

 • 54:29

  Po ata e ftuan shokun e vet, e ai mori dhe e theri atë.

 • 54:30

  E çfarë ishte ndëshkimi ndëshkimi Im dhe kërcënimi Im?

 • 54:31

  Ne lëshuam kundër tyre një ushtimë, e ata u bënë si shtrojë vathi. (Mbeturinë e ushqimit të kafshëve që u shtohet).

 • 54:32

  Ne Kur’anin e bëmë të lehtë për këshillë, po a ka ndokush që merr mësim?

 • 54:33

  Populli i Lutit i përgënjeshtroi vërejtjet e pejgamberit të vet.

 • 54:34

  Ne atyre, përveç famijes së Lutit të cilën e shpëtuam para se të agonte, u lëshuam një erë që solli gurë mbi ta.

 • 54:35

  (Shpëtimi ishte) Një mirësi nga ana Jonë, ashtu Ne shpërblejmë atë që falënderon.

 • 54:36

  Ai (Luti) u pat tërhequr vërejtjen atyre për dënimin Tonë të rëndë, por ata dyshuan në ato kërcënime.

 • 54:37

  Ata deshën t’u afrohen mysafirëve të tij e Ne ua verbëruam sytë atyre, pra përjetoni ndëshkimin Tim dhe qortimet e Mia!

 • 54:38

  E, atyre në një mëngjes të hershëm u erdhi dënimi i përhershëm.

 • 54:39

  Pra, vuanie dënimin Tim dhe qortimin Tim!

 • 54:40

  Ne Kur’anin e bëmë të lehtë për të studiuar, a ka ndokush që merr përvojë nga ai?

 • 54:41

  Edhe rrethit të faraonit i patëm ardhur shumë vërejtje.

 • 54:42

  Ata i përgënjeshtruan të gjitha argumentet Tona, prandaj Ne i dënuam ashtu siç është dënimi i një ngadhënjyesi, i një fuqiploti.

 • 54:43

  A jobesimtarët tuaj janë më të vlefshëm se ata që u përmendën, apo ju keni ndonjë kontratë në librat e qiellit?

 • 54:44

  A mos po thonë: “Ne jemi një grup ngadhënjyes tok të bashkuar?”

 • 54:45

  Grupi do të pësojë disfatë dhe ata do të kthehen prapa.

 • 54:46

  Por jo, afati i tyre është kijameti, e kijameti është edhe më i vështirë, edhe më i hidhur.

 • 54:47

  S’ka dyshim se idhujtarët kriminelë, janë edhe në një huti edhe në zjarr të madh.

 • 54:48

  Ditën kur me fytyrat e tyre do të tërhiqen zvarrë në zjarr. “Vuanie dënimin Sekar”. (emër i një Xhehennemi).

 • 54:49

  Ne çdo send kemi krijuar me masë të caktuar.

 • 54:50

  Puna Jonë (në krijim) është e shpejtë sa çel e mshel sytë.

 • 54:51

  Ne, ata që ishin si ju i shkatërruam, a ka ndokush që merr mësim?

 • 54:52

  Dhe çdo gjë që ata e punuan, gjendet (e shkruar) në shënime.

 • 54:53

  Dhe çdo vepër, qoftë e vogël dhe qoftë e madhe është rradhitur (evidentuar në Lehvi Mahfudh).

 • 54:54

  Është e vërtetë se të devotshmit do të jenë në Xhennete e në lumenj.

 • 54:55

  Në një vend të kënaqshëm, te Sunduesi i plotfuqishëm (te All-llahu).

Paylaş
Tweet'le