55 RAHMAN

 • 55:1

  Rrahmani - Mëshiruesi (Zoti ynë),

 • 55:2

  Ai ia mësoi Kur’anin

 • 55:3

  E krijoi njeriun.

 • 55:4

  Ia mësoi atij të folurit (të shprehurit të shqiptuarit).

 • 55:5

  Dielli dhe hëna udhëtojnë sipas një përcaktimi të saktë.

 • 55:6

  Edhe yjet dhe bimët i bëjnë përulje (dëshirës së Rrahmanit).

 • 55:7

  Ai e ngriti qiellin dhe Ai vuri drejtësinë.

 • 55:8

  Që të mos kaloni kufirin në drejtësi.

 • 55:9

  Edhe ju mbani me drejtësi peshojën, e mos leni mangu në peshojë!

 • 55:10

  Ai edhe tokën e bëri të shtrirë për krijesat.

 • 55:11

  Në të ka pemë të llojllojta, ka edhe hurma ma shporta të mbështjella.

 • 55:12

  Edhe drithi me kashtën e tij edhe bimët aromatike (ose ushqyese).

 • 55:13

  E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni (ju o njerëz dhe ju o xhinë)?

 • 55:14

  Ai e krijoi njeriun nga balta e terur si (enë balte) e pjekur.

 • 55:15

  Dhe Ai krijoi xhinët nga flaka (pa tym0 e zjarrit.

 • 55:16

  E, cilën begati të Zotit tuaj e mohoni?

 • 55:17

  Zot i dy lindeve dhe Zot i dy perëndimeve.

 • 55:18

  E, cilën të mirë të Zotit tuaj e mohoni.

 • 55:19

  Ai e lejoi dy detet të puqen ndërmjet vete.

 • 55:20

  Ndërmjet atyre të dyve është një pengues që ata të dy nuk kapërcejnë.

 • 55:21

  E, cilë të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?

 • 55:22

  Prej atyre të dyve nxirren margaritarë e diamantë.

 • 55:23

  E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?

 • 55:24

  Dhe të Atij janë anijet lundruese të ngritura lart si kodra në det.

 • 55:25

  E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?

 • 55:26

  çdo gjë që është në të (në tokë) është zhdukur.

 • 55:27

  E dotë mbetet vetëm Zoti yt që është i madhëruar e i nderuar!

 • 55:28

  E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?

 • 55:29

  (Ai mbetet) Atij i drejtohen me lutje kush është në qiej e në tokë dhe Ai në çdo moment është i angazhuar në çështje të reja (falë mëkate, largon brengosje, jep jetë, jep vdekje, krijon gjendje, zhduk tëtjera etj.).

 • 55:30

  E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?

 • 55:31

  Ne do të merremi me (llogarinë për ju) ju, o ju dy të rëndësishmit (njerëz dhe xhinë).

 • 55:32

  E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?

 • 55:33

  O turmë e xhinëve dhe e njerëzve, nëse keni mundësi të dilni përtej kufijve të qiejve e të tokës, depërtoni pra, po nuk mundeni vetëm me ndonjë fuqi të fortë.

 • 55:34

  E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?

 • 55:35

  Juve dy grumbujve u derdhet përmbi flakë zjarri dhe do t’uderdhen rem i shkrirë e nuk do të keni mundësi të mbroheni.

 • 55:36

  E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?

 • 55:37

  E kur të çahet qielli e bëhet si vaji i shkrirë.

 • 55:38

  E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?

 • 55:39

  Atë ditë nuk pyetet për mëkatin e tij, as njeriu as xhini.

 • 55:40

  E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohonni?

 • 55:41

  Kriminelët njhen me tiparet e tyre, andaj me rrëmbim kapen për flok dhe për këmbët e tyre.

 • 55:42

  E, cilën të mirë të Zotit tuaj poe mohoni?

 • 55:43

  Ja, ky është Xhehennemi, të cilin kriminelët e mohonin.

 • 55:44

  Ata do të sillen vërdallë ndërmjet atij (zjarrit) dhe ujit të valë deri në kulminacion.

 • 55:45

  E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e Mohoni?

 • 55:46

  E, për atë që i pat frikë paraqitjes para Zotit të vet, janë dyXhennete.

 • 55:47

  E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?

 • 55:48

  (Xhennete) plot degë me gjethe e pemë.

 • 55:49

  E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?

 • 55:50

  Në ata të dy janë dy kroje që rrjedhin.

 • 55:51

  E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?

 • 55:52

  Në ata të dy, prej të gjtitha pemëve ka nga dy lloje.

 • 55:53

  E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?

 • 55:54

  Të mbështëetur në kolltukë që i kanë mbulesat e kadifesë, dhe pemët e atyre dy Xhenneteve janë krejt afër.

 • 55:55

  E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e Mohoni?

 • 55:56

  Aty janë ato që përqëndrojnë shikimet e tyre (vetëm në burrat e vet) e që nuk i ka prekur kush para tyre, as njerëz, as xhin.

 • 55:57

  E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?

 • 55:58

  Ato janë si xhevahiri e diamanti (të kuqrremta në të bardhë.

 • 55:59

  E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?

 • 55:60

  A mund të jetë shpërblimi i veprës së mirë diç tjetër, pos të së mirës!

 • 55:61

  E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?

 • 55:62

  E nën ato dy (Xhennete) janë edhe dy Xhennete.

 • 55:63

  Po cilën të mirë nga të mirat e Zotit tuaj po e mohoni?

 • 55:64

  Nga gjelbërimi i shumtë duken të mbyllura në të zi.

 • 55:65

  E, cilën nga të mirat e Zotit tuaj po e mohoni?

 • 55:66

  Aty janë dy burime që gjithnjë gurgullojnë.

 • 55:67

  E, cilën të mirë të Zoti tuaj po e mohoni?

 • 55:68

  Aty, në ata të dy, ka hurma dhe shegë.

 • 55:69

  E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?

 • 55:70

  Ato janë hyri që e kufizojnë ndejën vetëm në shtëpinë (tënde).

 • 55:71

  Ato janë hyri që e kufizojnë ndejën vetëm në shtëpinë (tënde).

 • 55:72

  Ato janë hyri që e kufizojnë ndejën vetëm në shtëpinë (tënde).

 • 55:73

  E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?

 • 55:74

  Ato nuk i ka prekur kush para tyre, as njeriu as xhini.

 • 55:75

  E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?

 • 55:76

  Aty rrinë të mbështetura në mbështetëse të gjelbra e shtroja të bukura.

 • 55:77

  E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?

 • 55:78

  I lartësuar është emri i Zotit tënd, të madhëruar e të nderuar!

Paylaş
Tweet'le