56 VAKIA

 • 56:1

  E kur të ngjajë ndodhia (kijameti).

 • 56:2

  Realitetin e asaj ndodhie nuk a kush që do ta përgënjeshtrojë.

 • 56:3

  Ajo ëshë që rrëzon, është që grit (lart).

 • 56:4

  (ajo ndodh) Kur toka tundet me dridhje të forta.

 • 56:5

  E kodrat shkapërderdhën e bëhen copë e thërmi.

 • 56:6

  E bëhen pluhur i shpërndarë.

 • 56:7

  Dhe ju të ndaheni në tri grupe.

 • 56:8

  E ata të djathtit, kush janë ata të djathtit se?

 • 56:9

  Po të majtit, kush janë ata të majtit?

 • 56:10

  Ndërsa të përparmit janë të dalluar (janë në ballë).

 • 56:11

  Ata pra, janë më të afruarit (te Zoti).

 • 56:12

  Janë në Xhennetet e begatshme.

 • 56:13

  (ata janë) Shumë prej (popujve) të hershmëve.

 • 56:14

  E janë pak prej të mëvonshmëve.

 • 56:15

  Janë në shtretër të qendisur me ar.

 • 56:16

  Të mbështetur në to përballë njëri-tjetrit.

 • 56:17

  Atyre u shërbejnë djelmosha të gjithmonshëm.

 • 56:18

  Me gastare, me ibrigë dhe me gota të mbushura plot prej burimit.

 • 56:19

  Prej së cilës pije (vere) as nuk i dhemb koka, as nuk dehen.

 • 56:20

  Edhe pemë sipas dëshirës së tyre.

 • 56:21

  Edhe mish shpezësh, cilin ta duan.

 • 56:22

  Dhe (gratë e tyre janë) hyri symëdha.

 • 56:23

  Si të ishim inxhi të ruajtura.

 • 56:24

  Shpërblim për atë, që ata punuan.

 • 56:25

  Aty nuk dëgjojnë fjalë të këqija as që janë mëkat (gënjeshtër).

 • 56:26

  Vetëm thënie: selam pas selami.

 • 56:27

  E për sa u përket atyre të djathtëve, çka është gjendja e të djathtëve?

 • 56:28

  Janë nën drunj të pemëve pa therra (pa gjemba).

 • 56:29

  Të bananeve me fruta palë-palë.

 • 56:30

  Nën hije të përhershme.

 • 56:31

  Pranë ujit rrjedhës.

 • 56:32

  Edhe ndër pemë shumë llojesh.

 • 56:33

  Që as nuk ndërprehen, as nuk janë të ndaluara.

 • 56:34

  Edhe shtretër të lartë (ose gra të larta).

 • 56:35

  Ne i kemi krijuar ato në një krijim të ri (formë të re).

 • 56:36

  Dhe ato i kemi bërë virgjëresha.

 • 56:37

  Të dashuruara (për burrat e vet), të një moshe.

 • 56:38

  (Ato janë) për ata të djathtët.

 • 56:39

  (Të djathtët) Janë shumë nga të parët (të hershmit).

 • 56:40

  Janë shmë nga më të vonshmit.

 • 56:41

  E të majtit, ç’është puna e të majtëve?

 • 56:42

  Janë në vapë të zjarrit dhe në ujë të valë.

 • 56:43

  Dhe në errësirë tymi.

 • 56:44

  As e freskët e as e këndshme.

 • 56:45

  Ata përpara kësajkanë qenë të dhënë pas komoditetit (qejfeve).

 • 56:46

  Dhe ata ishin vazhdimisht në mëkatin e madh.

 • 56:47

  Dhe ishin që thonin: “A pasi të vdesim, të bëhemi dhe e eshtra të kalbur, njëmend do të ringjallemi?

 • 56:48

  A edhe prindërit tanë të hershëm?

 • 56:49

  Thuaj: “Edhe të parët edhe të fundit!”

 • 56:50

  Kemi për t’u tubuar në një ditë të caktuar!

 • 56:51

  Pastaj ju, o të humbur e gënjeshtarë!

 • 56:52

  Keni për të ngrënë prej pemës Zekumë!

 • 56:53

  Prej saj keni për t’i mbushur barqet!

 • 56:54

  E menjëherë pas do të pini pre ujit t vluar!

 • 56:55

  Do të pini si deveja e etshme!”

 • 56:56

  Kjo është mirëseardhja e tyre ditën e gjykimit.

 • 56:57

  Ne u kemi krijuar juve, e përse nuk pranoni (ringjalljen)?

 • 56:58

  A më tregoni për farën që e dredhni,

 • 56:59

  A ju e krijoni atë, apo Ne jemi që e krijojmë?

 • 56:60

  Ne e kemi caktuar (dhe barazuar) ndërmjet jush vdekjen dhe Ne nuk ka kush që mund të na pengojë.

 • 56:61

  Që t’ju zëvendësojë me ë tjerë si ju dhe t’ju krijojmë rishtazi siç nuk dini ju.

 • 56:62

  Ju e keni të njohur zanafillën e parë, e përse nuk mendoni.

 • 56:63

  A nuk e shihni atë që e mblidhni?

 • 56:64

  A ju e bëni të mbijë ajo, apo Ne e bëjmë të mbijë?

 • 56:65

  Sikur Ne të dëshironim, do ta bënim atë të thyer (të shkatërruar) e ju do të mbeteshit gjithmonë të habitur (duke thënë).

 • 56:66

  S’ka dyshim se ne mbetëm të dëmtuar.

 • 56:67

  Po jo, ne mbetëm pa të (të varfëruar).

 • 56:68

  A e shihni ujin që po e pini?

 • 56:69

  A ju e lëshoni atë prej reve, apo Ne jemi që e lëshojmë?

 • 56:70

  Sikur Ne të dëshirojmë, e bëjmë atë të njelmët, përse nuk falënderoni?

 • 56:71

  A e keni parë zjarrin që ju e ndizni?

 • 56:72

  A ju krijuat drurin e tij, apo Ne jemi krijues?

 • 56:73

  Ne e bëmë atë si përkujtim (për zjarrin e Xhehennemit) dhe të nevojshëm për ata në vende të pabanuara (në shkretërirë).

 • 56:74

  Pra, ti lartësoje emrin e Zoti tënd të madh.

 • 56:75

  Betohem në shuarjen (përëndimin) e yjeve.

 • 56:76

  E ai është betim imadh, sikur ta dini!

 • 56:77

  Se me të vërtetë ai është Kur’an i famshëm.

 • 56:78

  Është në një libër të ruajtur.

 • 56:79

  Atë nuk e prek kush, vetëm të pastrit (melaiket).

 • 56:80

  Është i zbritur prej Zotit të botëve.

 • 56:81

  A, ndaj këtij ligjërimi (Kur’ani) ju jeni që e gënjeni.

 • 56:82

  Dhe falënderimi për furnizimin tuaj, ju jeni që e gënjeni.

 • 56:83

  Përse, pra kur arrin shpirti në fyt.

 • 56:84

  E ju në atë moment shikoni (se ç’po i ngjet).

 • 56:85

  E Ne jemi më afër te se ju, por ju nuk shihni.

 • 56:86

  Dhe përse, nëse ju nuk jeni përgjegjës (për vepra),

 • 56:87

  (Përse) Nuk e ktheni atë (shpirtin të mos dalë).

 • 56:88

  E nëse ai (i vdekuri) është prej të afërmëve (të Zotit).

 • 56:89

  Ai ka (te Zoti) kënaqësi, furnizim të mirë dhe Xhennet të begatshëm.

 • 56:90

  Po në qoftë se është nga të djathtët?

 • 56:91

  Pra, ty të qoftë se selam prej të djathtëve (i thuhet).

 • 56:92

  E në qoftë se është prej gënjeshtarëve të humbur,

 • 56:93

  Mirëseardhja e tyre është pritje me ujë të valë.

 • 56:94

  Dhe djegie nga zjarri i Xhehennemit.

 • 56:95

  E s’ka dyshim se kjo është ajo e vërteta e sigurt.

 • 56:96

  Pra ti lartëso Zotin tënd të madhëruar

Paylaş
Tweet'le