69 HAKKA

 • 69:1

  Momenti i katastrofës së përgjithshme (kijameti).

 • 69:2

  ç’është kijameti?

 • 69:3

  çka të mësoi ty se ç’është kijameti?

 • 69:4

  Themudi dhe Adi përgënjeshtruan tronditjen (kijametin).

 • 69:5

  Sa i përket Themudit, ata u shkatërruan me krismë të tmerrshme.

 • 69:6

  Ndërsa Adi është shkatërruar me një erë të fortë, të pakufishme.

 • 69:7

  Atë Ai e lëshoi kundër tyre shtatë net e tetë ditë rresht, kur shihje njerëzit në to të rrëzuar si të ishi trupa hurmash të zgavëruara.

 • 69:8

  A e sheh prej tyre ndonjë që ka mbetur?

 • 69:9

  Erdhi faraoni dhe ata që ishin para tij si dhe të përmbysurit (fshatrat e popullit të Lutit), me punë të gabuara.

 • 69:10

  Ata kundërshtuan të dërguarin e Zotit të tyre, e Ai i dënoi ata me një dënim edhe më të madh (prej dënimeve të mëparshëm).

 • 69:11

  Pasi që uji pat vërshuar, Ne ju bartëm në anije.

 • 69:12

  Për ta bërë atë (ngjarje) përkujtim për ju dhe për ta ruajtur atë veshët që janë përkujtues.

 • 69:13

  E kur të fryhet në surë një e fryeme.

 • 69:14

  Dhe të ngrihen toka e kodrat e t’i mëshojnë njëra-tjetrës me një të goditur.

 • 69:15

  Në aë kohë ndodh e vërteta (kijameti).

 • 69:16

  E qielli çahet, pse ai atë ditë është i raskapitur.

 • 69:17

  Dhe engjëjt qëndrojnë në skajet (anët) e tij, e atë ditë, tetë (engjëj) e bartin mbi vete Arshin e Zotit tënd.

 • 69:18

  Atë ditë ju do të ekspozoheni (para Zotit), duke mos mbetur fshehtë asnjë sekret juaji.

 • 69:19

  Kujt t’i jepet libri i vet nga e djathta e tij, ai do të thotë: “O ju, qe, lexonie librin tim!”

 • 69:20

  Unë kam qenë i bindur se do të jap llogarinë time.

 • 69:21

  Dhe ai atëherë është në një jetë të kënaqshme.

 • 69:22

  Në një Xhennet të lartë.

 • 69:23

  Pemët e tij i ka krejt afër.

 • 69:24

  (E thuhet) Hani e pini shijshëm, ngase në ditët e kaluara ju e përgatitët këtë.

 • 69:25

  Ndërkaq, kujt i jepen librat e veta nga e majta, ai thotë: “O i mjeri unë, të mos më jepej fare libri im.

 • 69:26

  Dhe të mos dijsha fare se çka është llogaria ime.

 • 69:27

  Ah, sikur të kishte qenë ajo (vdekja e parë) mbarim i amshueshëm për mua.

 • 69:28

  Pasuria ime nuk më bëri fare dobi.

 • 69:29

  U hoq prej meje çdo kompetencë imja.

 • 69:30

  U thuhet zebanive: Kapnie atë, vënja prangat!

 • 69:31

  Pastaj atë shtinie në Xhehennem...

 • 69:32

  Mandej, lidhne atë me një zingjirë të gjatë shtatëdhjetë kutë.

 • 69:33

  Pse ai ka qenë që nuk besoi All-llahun e madhëruar.

 • 69:34

  Ai nuk nxiste për t’i ushqyer të varfërit.

 • 69:35

  Ai sot nuk ka këtu ndonjë mik.

 • 69:36

  As ushqim tjetër përveç të të shplarave.

 • 69:37

  Që atë nuk e ha kush, pos mëkatarëve.

 • 69:38

  Pra Unë betohem në atë që e shihni!

 • 69:39

  Edhe në atë që nuk e shihni!

 • 69:40

  Se me të vërtetë ai (Kur’ani) është fjalë (e Zotit) që e lexon i dërguari i ndershëm.

 • 69:41

  Ai nuk është fjalë e ndonjë poeti, po ju nuk besoni.

 • 69:42

  Nuk është as fjalë e ndonji falltori, po ju nuk besoni.

 • 69:43

  Është zbritje prej Zotit të botëve!

 • 69:44

  Sikur të trillonte ai (Muhammedi) për Ne ndonjë fjalë!

 • 69:45

  Ne do ta kapim atë me fuqinë Tonë.

 • 69:46

  E pastaj do t’ia këputnim atij arterien e zemrës.

 • 69:47

  Askush prej jush nuk do të mund të ndërhynte për mbrojtjen e tij.

 • 69:48

  Ai (kur’ani) është këshillë për të ruajturit.

 • 69:49

  S’ka dyshim se Ne dijmë që prej jush ka qe e përgënjeshtrojnë.

 • 69:50

  Ai (Kur’ani) njëmend do të jetë dëshprim për jobesimtarët.

 • 69:51

  Ai është e vërtetë bindëse!

 • 69:52

  Andaj, ti lartësoje nga të metat Zotin tënd të madhëruar!

Paylaş
Tweet'le