75 KIYAMET

 • 75:1

  Betohem në ditën e kijametit;

 • 75:2

  Betohem në shpirtin që është shumë qortues!

 • 75:3

  A mendon njeriu se nuk do t’i tubojmë eshtrat e tij?

 • 75:4

  Po, do t’ia tubojmë! Duke qenë se Ne jemi të zotët t’ia rikrijojmë si kanë qenë edhe majat e gishtave të tij!

 • 75:5

  Por, njeriu dëshiron të vazhdojë edhe mëtej në mëkate.

 • 75:6

  Andaj edhe pyet: “Kur është dita e kijametit?”

 • 75:7

  E, kur të merren sytë (të parët)?

 • 75:8

  E të zëhet hëna (errësohet),

 • 75:9

  Dhe të bashkohet dielli e hëna.

 • 75:10

  Atë ditë njeriu do të thotë: “Nga të iket!”

 • 75:11

  Jo, nuk ka strehim!

 • 75:12

  Atë ditë vetëm te Zoti yt është caku!

 • 75:13

  Atë ditë njeriu do të njihet me atë që çoi para dhe me atë që la prapa.

 • 75:14

  Po njeriu është dëshmitar i vetvetes.

 • 75:15

  Edhe nëse i paraqet arsyetimet e veta.

 • 75:16

  Ti (Muhammed) mos shqipto atë (Kur’anin) me gjuhën tënde për ta nxënë atë me të shpejtë!

 • 75:17

  Sepse Ne e kemi për detyrë tubimin dhe leximin e tij!

 • 75:18

  E kur ta lexojnë atë ty, ti përcille me të dëgjuar leximin e tij.

 • 75:19

  Dhe pastaj është obligim i yni që ta shkoqisim atë.

 • 75:20

  Jo, nuk është ashtu! Por ju jeni që e doni të ngutshmen (dynjanë).

 • 75:21

  Dhe e lini pas shpine atë të ardhmen (ahiretin).

 • 75:22

  Atë ditë do të ketë fytyra të shkëlqyera (të gëzuara).

 • 75:23

  Që Zotin e tyre e shikojnë.

 • 75:24

  Atë ditë ka fytyra edhe të vrazhda.

 • 75:25

  Që presin t’u thyhet kurrizi (të shkatërrohen).

 • 75:26

  Jo dhe Jo! Po kur të arrijë (shpirti) në gropë të fytit (të gjoksit),

 • 75:27

  Dhe thuhet (nga familja e të afërmit): “Kush do ta shërojë?”

 • 75:28

  Dhe ai bindet se ai po ndahet.

 • 75:29

  E t’i puqet kofsha për kofshe (t’i vështirësohet gjendja).

 • 75:30

  Atë ditë vetëm te Zoti yt shkohet.

 • 75:31

  E ai as nuk vërtetoi atë që duhej, as nuk u falë.

 • 75:32

  Por përgënjeshtroi dhe ktheu shpinën.

 • 75:33

  Dhe shkonte te familja e tij me fodullëk.

 • 75:34

  Të është afruar ty e keqja e t’u afroftë! (ose i mjeri ti i mjeri).

 • 75:35

  Edhe nje herë t’u afrua ty e keqja; t’u afroftë!

 • 75:36

  A mos mendon njeriu se do të lihet duke mos zënë asgjë (pa kurrfarë përgjegjësie).

 • 75:37

  A nuk ka qenë ai në një pikë ujë që derdhet.

 • 75:38

  E pastaj u bë gjak i trashë, e Ai e krijoi dhe e përsosi?

 • 75:39

  Dhe prej tij Ai i bëri dy lloje: mashkullin dhe femrën.

 • 75:40

  A nuk është Ai (Zot) i fuqishëm që i ngjall të vdekurit?

Paylaş
Tweet'le