78 NEBE

 • 78:1

  Për çka ata i bëjnë pyetje njëri-tjetri?

 • 78:2

  Për lajmin e madh e tronditës.

 • 78:3

  Në të cilin ata janë në kundërshti.

 • 78:4

  Jo, të mos pyesin, sepse ata do ta kuptojnë!

 • 78:5

  Përsëri Jo, se ata do ta kuptojnë!

 • 78:6

  A nuk e bëmë Ne tokën të përshtatshme (për jetë),

 • 78:7

  Ndërsa kodrat shtylla?

 • 78:8

  Dhe Ne u krijuam juve në çifte.

 • 78:9

  Dhe gjumin tuaj ua bëmë për pushim.

 • 78:10

  Dhe natën ua bëmë mbulesë (si rrobet).

 • 78:11

  Ndërsa ditën e bëmë për gjallërim.

 • 78:12

  Dhe Ne kemi ndërtuar mbi ju një shtatëshe të fortë.

 • 78:13

  Dhe kemi vënë ndriçuesin që flakëron.

 • 78:14

  Dhe prej reve të shtrydhura kemi lëshuar shi të madh.

 • 78:15

  Që me të të rrisim drithëra e bimë.

 • 78:16

  Edhe kopshte të dendura palë mbi palë.

 • 78:17

  S’ka dyshim se dita e gjykimit është caktuar.

 • 78:18

  Është dita që i fryhet surit, e ju vini grupe-grupe.

 • 78:19

  Dhe qielli hapet e bëhet dyer-dyer.

 • 78:20

  Dhe kodrat shkulen dhe bëhen pluhur (si valë rrezesh).

 • 78:21

  E Xhehennemi është në pritë (në pusi).

 • 78:22

  Është vendstrehim i arrogantëve.

 • 78:23

  Aty do të mbesin për tërë kohën (pa mbarim).

 • 78:24

  Aty nuk do të shijojnë as freskim, as ndonjë pije.

 • 78:25

  Përveç ujë të valë e kalbësirë.

 • 78:26

  Si ndëshkim i merituar.

 • 78:27

  Ata ishin që nuk pritnin se do të jepin llogari.

 • 78:28

  Dhe argumentet Tona i përgënjeshtruan më këmbëngulje.

 • 78:29

  Ndërsa Ne çdo send e kemi ruajtur me shkrim të saktë.

 • 78:30

  E ju pra, vuani, se Ne nuk do t’u shtojmë tjetër vetëm se vuajtje.

 • 78:31

  S’ka dyshim se të devotshmit kanë fitime të mëdha.

 • 78:32

  Kopshte e vreshta rrushi.

 • 78:33

  Edhe vasha të një moshe.

 • 78:34

  Edhe gota të mbushura plot verë.

 • 78:35

  Aty nuk dëgjojnë fjalë të kota, as gënjeshtra.

 • 78:36

  Shpërblime e dhurata të shumta dhënë nga Zoti yt.

 • 78:37

  Zoti i qiejve e i tokës, dhe çka ka ndërmjet tyre, që është mëshirues, të cilit nuk kanë të drejtë t’i bëjnë vërejtje.

 • 78:38

  Atë ditë Xibrili dhe engjëjt qëndrojnë të rreshtuar, askush nuk flet pos atij që e lejon Mëshiruesi, dhe i cili e thotë të vërtetën.

 • 78:39

  Ajo është dita e vërtetë, e kush dëshiron le të kthehet rrugës te Zoti i vet.

 • 78:40

  Ne ua tërhoqëm juve (idhujtarëve) vërejtjen për një dënim të afërt, në ditën kur njeriu (besimtar) shikon se çka i kanë sjellë duart e veta, e jobesimtari thotë: “Ah, sa mirë do të ishte për mua sikur të isha dhe"!

Paylaş
Tweet'le