79 NAZİAT

 • 79:1

  Pasha ata (engjëj) që marrin shpirtrat me rrëmbim (përmbytshëm)!

 • 79:2

  Dhe ata që marrin shpirtra me lehtësim!

 • 79:3

  Dhe ata që notojnë me shpejtësi!

 • 79:4

  Dhe nxitësit të cilët me shpejtësi në vendin e vet i çojnë!

 • 79:5

  Dhe pasha ata që çdo çështje rregullojnë!

 • 79:6

  Ditën që vrullshëm bëhet dridhja.

 • 79:7

  Që pas saj pason tjetra.

 • 79:8

  Atë ditë zemrat janë të tronditura.

 • 79:9

  Shikimet e tyre janë të poshtruara (frikësuara).

 • 79:10

  Ata (idhujtarët në dynja) thonë: “A thua do të bëhemi përsëri kështu si jemi?”

 • 79:11

  A edhe pasi të jemi bërë eshtra të kalbur?”

 • 79:12

  Ata thanë: “Atëherë, ai kthim do të jetë dëshpërues për ne!”

 • 79:13

  Po ajo (ringjallja) nuk do të jetë tjetër pos një thirrje (klithje).

 • 79:14

  Dhe ja, ata mbi sipërfaqen e tokës.

 • 79:15

  A të ka ardhur ty rrëfimi i Musait?

 • 79:16

  Kur Zoti i tij e pat thirrur në luginën e bekuar Tuva (rrënzë kodrës Turi Sina).

 • 79:17

  Shko te faraoni se vërtet ai e ka tepruar.

 • 79:18

  Dhe thuaj: “E ke ndër mend të pastrohesh?”

 • 79:19

  Unë të udhëzoi te Zoti yt e ti t’ia keshë frikën Atij!

 • 79:20

  Dhe ai ia tregoi mrekullinë e madhe.

 • 79:21

  Po ai e përgënjeshtroi dhe e kundërshtoi.

 • 79:22

  Pastaj u kthye prapa dhe iku me të shpejtë.

 • 79:23

  I tuboi (të gjithë të vetët) dhe u mbajti fjalim.

 • 79:24

  E u tha: “Unë jam zoti juaj më i lartë!”

 • 79:25

  Atëherë tmerrshëm e dënoi atë, për këtë të fundit dhe për atë të parën.

 • 79:26

  Në këtë ndëshkim ka përvojë mësimi për atë që frikësohet.

 • 79:27

  A është më i rëndë rëndë krijimi juaj apo ai i qiellit? E Ai e ngriti atë!

 • 79:28

  Ngriti kuoën e tij dhe e përsosi atë.

 • 79:29

  Natën ia errësoi e ditën ia ndriçoi.

 • 79:30

  E pastaj tokën e sheshoi.

 • 79:31

  Dhe prej saj nxori ujin e saj dhe kullosat e saj.

 • 79:32

  Kurse kodrat ia përforcoi.

 • 79:33

  Si furnizim për ju dhe për kafshët tuaja.

 • 79:34

  E kur të vijë vala e madhe (kijameti),

 • 79:35

  Atë ditë njeriu përkujton se çka ka punuar.

 • 79:36

  E Xhehennemi shfaqet sheshazi për atë që e sheh.

 • 79:37

  E për sa u përket atij që ka tepruar.

 • 79:38

  Dhe i dha përparësi jetës së kësaj bote,

 • 79:39

  Xhehennemi do të jetë vendi i tij.

 • 79:40

  E kush iu frikësua paraqitjes para Zotit të vet dhe ndaloi veten prej epsheve,

 • 79:41

  Xhenneti është vendi i tij.

 • 79:42

  Ty të pyesin për kijametin: “Kur do të ndodhë ai?!”

 • 79:43

  Po, në çfarë gjendje je ti t’ua përkutosh atë?

 • 79:44

  Vetëm te Zoti yt është dijenia për të.

 • 79:45

  Ti je vetëm qortues i atij që ia ka frikën Atij.

 • 79:46

  Ditën kur ta përjetojnë atë, atyre (idhujtarëve) do t’u duket sikur nuk kan jetuar më tepër se një mbrëmje ose një mëngjes të saj.

Paylaş
Tweet'le