80 ABESE

 • 80:1

  Ai vrenjti (fytyrën) dhe u kthye.

 • 80:2

  Ngase atij i erdh i verbëri.

 • 80:3

  E ku mund ta dish ti, ndoshta ai do të pastrohet.

 • 80:4

  Apo do të këshillohet dhe këshilla do t’i bëjë dobi!

 • 80:5

  E ai që nuk ndien nevojë (për Zotin) pse ka pasuri,

 • 80:6

  Ti atij i vë veshin (i drejtohesh)!

 • 80:7

  Po ti nuk ke përgjegjësi, pse ai nuk pastrohet.

 • 80:8

  Ndërsa ai që nxiton dhe vjen te ti,

 • 80:9

  Dhe meqë ai frikësohet,

 • 80:10

  E ti nuk e zë asgjë (dhe nuk ia vë veshin fjalës së tij),

 • 80:11

  Jo ashtu! Në të vërtetë këto janë këshilla.

 • 80:12

  Kush do merr mesim nga kjo (nga Kur’ani).

 • 80:13

  Është këshillë në flet të çmueshme.

 • 80:14

  Me vlerë të lartë e të ruajtur.

 • 80:15

  Në duar të udhëtuesve (engjëjve udhëtues mes All-llahut e njerëzve).

 • 80:16

  Të nderuar e të ruajtur.

 • 80:17

  Qoftë mallkuar njeriu, sa mohues i fortë është ai!

 • 80:18

  Po prej çkafi e krijoi Ai atë?

 • 80:19

  Atë e krijoi prej një pike uji dhe e përgatiti.

 • 80:20

  Pastaj atij ia lehtësoi rrugën.

 • 80:21

  Mandej atë e bëri të vdesë dhe atij i bëri varr (të varrosët).

 • 80:22

  Pastaj kur të dojë Ai e ringjallë atë.

 • 80:23

  Jo! Ai nuk zbatoi atë që urdhëroi Ai.

 • 80:24

  Njeriu le të shikoje ushqimin e vet.

 • 80:25

  Ne lëshuam shi të mjaftueshëm.

 • 80:26

  Pastaj e çamë tokën sipas nevojës së bimës,

 • 80:27

  Dhe bëmë që në të të mbijnë drithëra

 • 80:28

  Edhe rrush e perime,

 • 80:29

  Edhe ullinj e hurma,

 • 80:30

  Edhe kopshte të dendura,

 • 80:31

  Dhe pemë e kullosa,

 • 80:32

  Si mjete gjallërimi për ju dhe për bagëtinë tuaj.

 • 80:33

  E kur të vijë ushtima (krisma e kijametit);

 • 80:34

  Atë ditë njeriu ikën prej vëllait të vet,

 • 80:35

  Prej nënës dhe prej babait të vet,

 • 80:36

  Prej gruas dhe prej fëmjëve të vet.

 • 80:37

  Atë ditë secilit njeri i mjafton çështja e vet.

 • 80:38

  Atë ditë do të ketë fytyra të shndritura,

 • 80:39

  Të buzëqeshura e të gëzuara.

 • 80:40

  Atë ditë do të ketë edhe fytyra të pluhëruara,

 • 80:41

  Që i ka mbuluar errësira e zezë,

 • 80:42

  E të tillët janë ata mohuesit, mëkatarët.

Paylaş
Tweet'le