81 TEKVİR

 • 81:1

  Kur dielli të jetë mbështjellur (dhe errësohet),

 • 81:2

  Dhe kur yjet të kenë rënë (e shkapërderdhur),

 • 81:3

  Dhe kur kodrat të kenë udhëtuar (e bërë pluhur në ajër),

 • 81:4

  Dhe kur devetë e shtrenjta të lihen pa bari në fushë,

 • 81:5

  Dhe kur egërsirat të jenë bashkuar (tubuar).

 • 81:6

  Dhe kur detet të vlojnë si zjarr i flakruar,

 • 81:7

  Dhe kur shpirtrat të jenë bashkuar.

 • 81:8

  Dhe kur të pyeten ato vajza të varrosura të gjalla,

 • 81:9

  Për çfarë mëkati ato janë mbytur,

 • 81:10

  Dhe kur fletushkat të jenë shpaluar,

 • 81:11

  Dhe kur qielli të jetë hequr,

 • 81:12

  Dhe kur Xhehennemi të jetë ndezur fort,

 • 81:13

  Dhe kur Xhenneti të jetë afruar,

 • 81:14

  Atëbotë njeriu do të dijë se çka ka ofruar (të mirë ose të keqe).

 • 81:15

  Betohem fuqimisht në yjet që tërhiqen (ditën, e ndriçojnë natën),

 • 81:16

  Që udhëtojnë e fshihen (si dreni në strofkë),

 • 81:17

  Pasha natën kur ajo ia beh me errësirë.

 • 81:18

  Pasha agimin kur ia shkrep!

 • 81:19

  S’ka dyshim se ai (Kur’ani) është thënie e të dërguarit fisnik (që e pranoi prej Zotit).

 • 81:20

  Që është i fortë dhe që ka vend të lartë te Zoti i Arshit.

 • 81:21

  Që është i respektuar atje (në mesin e engjëjve) dhe besnik.

 • 81:22

  Nuk është i marrë shoku juaj (Muhammedi)!

 • 81:23

  Dhe se ai e pat parë atë (Xhibrilin) në horizontin e qartë lindor.

 • 81:24

  Dhe ai nuk është që në të fshehtën (shpalljen) ka dyshim (ose ua lë mangu).

 • 81:25

  Dhe ai (Kur’ani) nuk është thënie e djallit të mallkuar!

 • 81:26

  Pra, ku jeni, kah shkoni?

 • 81:27

  Ai (Kur’ani) s’është tjetër pos këshillë për njerëzit!

 • 81:28

  Për atë nga mesi juaj që dëshiron të gjendet në të vërtetën.

 • 81:29

  Po ju nuk mundeni, por vetëm nëse dëshiron All-llahu, Zoti i botëve!

Paylaş
Tweet'le