82 İNFİTAR

 • 82:1

  E kur të çahet qielli.

 • 82:2

  Dhe kur të shkapërderdhen yjet.

 • 82:3

  Dhe kur të përzihen detet.

 • 82:4

  Dhe kur të trazohen varret.

 • 82:5

  Atëbotë secili njeri e din se çka punuar dhe çka ka lënë prapa!

 • 82:6

  O ti njeri po ç’të mashtroi ty kundrejt Zotit tënd që është bujar e i urtë?

 • 82:7

  I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi.

 • 82:8

  Të formësoi në formën që Ai dëshiroi!

 • 82:9

  Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjegjësisë.

 • 82:10

  Kurse ndaj jush janë përcjellësit!

 • 82:11

  Janë shkrues të ndershëm te All-llahu.

 • 82:12

  Ata e dinë se çka punoni.

 • 82:13

  E s’ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve (në Xhennet).

 • 82:14

  Dhe se mëkatarët janë në Xhehennem.

 • 82:15

  Aty futen ata ditën e gjykimit (të cilën nuk e besonin).

 • 82:16

  Dhe nuk kanë të larguar prej tij.

 • 82:17

  E ç’të mësoi ty se ç’është dita e gjykimit?

 • 82:18

  Përsëri, ç’të mësoi ty se ç’është dita e gjykimit?

 • 82:19

  Është dita kur askush, askujt nuk do të mund t’i ndihmojë asgjë; atë ditë e tërë çështja i takon vetëm All-llahut!

Paylaş
Tweet'le